n33-065.JPG

Page image: 
Notebook number: 
33
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

221 Tachys Tronsböle mh Tenala 27.5 [19]46
222 Bidessus Jänkiälä [?]. Gungflyet i träsket vid dansbanan. Jno 4.9 [19]46
223 Carabus Tronsböle Under sten Tenala 24.5 [19]46
224 Dacne Tronsböle I björkfnöske Tenala 25.5 [19]46
225 Phytonomus Munksnäs-Sta[?] Hoplax viken. S vid lada, på trädgårdsland, videlöv Helsingfors 26.10 [19]46
226 Sitona Som 225 Helsingfors 26.10 [19]46
227 Stilbus Som 225 Helsingfors 26.10 [19]46
228 Trichosellus [?] Som 225 Helsingfors 26.10 [19]46
229 Cryptophagus Som 221 Tenala 24.5 [19]46
230 Sitona lineatus L. Det. E. Palmen 1948 Som 221 Tenala 25.4 [19]46
231 Elaphrum [Elaphrus?] Lappvik hamn. Sandstranden Tenala 24.5 [19]46
232 Helophorus Som 231 Tenala 24.5 [19]46
233 Stenus Som 230 Tenala 25.5 [19]46
234 Deporaus Som 230 Tenala 21.5 [19]46
235 Stenus Som 225 Helsingfors 26.10 [19]46
236 Atomaria Som 225 Helsingfors 26.10 [19]46
237 Ptilium S vid lador, komposthöga o.d. vid vägen mot Otava St. Michel 8.12 [19]46
238 Paederus Som 231 Tenala 24.5 [19]46
239 Tinctus [?] Som 221 Tenala 25.5 [19]46
240 Atheta Tenala 24.5 [19]46

[ei sivunumeroa]

1 Cercyon Runsala 17.6 [19]47
2 Quedius Laurila gård I stranden Runsala 19.6 [19]47
3 Atheta euryptera Steph. Det. Lahtinen Tenala 29.6 [19]47
4 Metabletus S vid lador, myrstack c. 1 km N om gränsen mot Kouvola Valkeala 30.3 [19]47
5 Anistoma I ekstubbe Runsala 16.6 [19]47
6 Phytonomus Vid gränsen mot Runsala mh Åbo 16.6 [19]47
7 Oedemera mh vid landsvägen Runsala 16.6 [19]47
8 Laccobius Lersandstrand Runsala 17.6 [19]47
9 Agathidium Som 5 Runsala 16.6 [19]47
10 Endomychus Lappvik. Sandstranden Tenala 22.6 [19]47
11 Melasoma Nära Lappvik gård. På asp. Runsala 13.6 [19]47
12 Oxytelus Som 4 Valkeala 30.3 [19]47
13 Corticaria Som 4 Valkeala 30.3 [19]47
14 Melasoma Som 11 Runsala 18.6 [19]47
15 Coccinella Bolax. Ytterholmen mh Hitis 25.6 [19]47
16 Byrrhus Bolax. Ytterholmen. På strandsten Hitis 25.6 [19]47
17 Strophosomus [Strophosoma] mh vid[?] landsvägen Runsala 16.6 [19]47
18 Polydrusus mh vid landsvägen Runsala 16.6 [19]47
19 Astenus S vid lador, myrstack c. 1 km N om gränsen mot Kouvola Valkeala 30.3 [19]47
20 Apion Vid vägen mot Runsala. På lotus Åbo 16.6 [19]47

XML file: 

User login

Languages