n3-097.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
192-193

[s] 192

B. Poppius. Ryska Karelen 1896. Hemiptera

1 Kischi 13/6 på fukig äng
2-3 Kischi 14/6 på träsvamp på björk
4-17 Kischi 14/6 på äng
18-19 Kischi 15/6 under björkstam bark på sved
20-21 Kischi 15/6 på äng
22-23 Kischi 17/6 under björkbark
24-26 Kischi 18/6 på ängsmarker
27-40 Tolvaja 6/7 på ängsmarker
41-44 Kischi 18/6 på ängsmarker
45-46 Oljenijostroff 20/6 på ängsmarker
47 Velik. guba 24/6 i vattenputtar
48-49 Velik. guba 24/6 under mossa i bjöskskog
50 Velik. guba 24/6 på aspstam
51-52 Kischi 21/6 under stenar
53-57 Velik. guba 24/6 på äng
58-81 Kosmosero 29/6 på ängar
82-86 Ascheb 18/7 på kärr
87-92 Tolvaja 6/7 på ängar
93-94 Kosmosero 27/6 på kärräng
95-99 Schungu 23/7 på vattenväxter
100-103 Schungu 22/7
104-105 Schungu 25/7 bland strandväxter
106-118 Schungu 22/7 på åkerrenar o. ängar

[s] 193

Hemiptera Ryska Karelen 1896. B. Poppius.

119-120 Schungu 23/7 i höstack
121-128 Schungu 23/7 på äng
129 Schungu 20/7
130-137 Schungu 20/7 i höstack
138-139 Schungu 20/7 under vass vid strand
140-141 Schungu 20/7 i höstack
142-144 Ascheb 18/7 på sandig strand
145-148 Schungu 22/7 på Ath. Filix femina
149 Schungu 21/7 i vatten
150-154 Schungu 21/7 på åkerrenar
155-156 Schungu 21/7 på åkerrenar
157 Kosmosero 14/7 under tallbark
158 Kosmosero 15/7 på äng
159-161 Ascheb 18/7 på torr äng
162-170 Schungu 21/7 på åkerren
171-179 Kosmosero 14/7 på äng
180-183 Kosmosero 13/7 på buskar
184-189 Kosmosero 11/7 på ängar
190-207 Tolvaja 9/7 på ängsbacke
208-210 Kischi 13/7 på kärr
211-230 Tolvaja 6/7 på äng
231-234 Kosmosero 29/6
235-237 Tolvaja 6/7
238 Kosmosero 29/6 under aspbark

XML file: 

User login

Languages