n3-099.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
196-197

[s] 196

B. Poppius. Ryska Karelen. 1896. Hemiptera

381-384 Käppäselkä 17 aug. under mossa på äng
385-389 Tiudie 15 aug. under ruttet hö
390-392 Käppäselkä 18 aug. på torr äng
393-399 Kosmosero 15 juli på ängar
400-405 Tiudie 14 augusti på kärräng
406-419 Kosmosero 13 juli
420-423 Perguba 22 aug. under Morchantia [Marchantia ?]
424 Perguba 21 aug. under björkbark
425-427 Perguba 21 aug. under mossa
428 Perguba 21 aug. vid strand
429-430 Käppäselkä 18 aug. under granbark
431-440 Käppäselkä 18 aug. under Morchantia [Marchantia ?]
441-443 Perguba 24 aug. under mossa i granskog
444 Perguba 22 aug. på björktickor [tickor lisätty perään lyijykynällä]
445-447 Perguba 22 aug. på åkerren
448 Perguba 23 aug. på fuktig äng
449-450 Perguba 23 aug. på buskar
451 Perguba 28 aug. vid strand under vass
452-457 Tolvaja 9 juli på torr backe

[s] 197

Insekter samlade sommaren 1898 af J. Sahlberg
Skrifna numror Coleoptera

1-2 Kuortane d. 24 juni på förkrympta af bladlöss ansatta tallar, allmänna
3-12 Pihlajavesi d. 26 juni (10-12 på unga björkar)
13-37 Pihlajavesi d. 27 juni (29 på torr björk i bränd skog)
38-52 Lyly jernvägsstation inom Ruovesi socken den 28-29 juni (42 och 51 under bark af gran, 49, 50 likaså, 45-47 under bark af en stor fura)
53-97 Lyly inom Orivesi socken d. 29-30 juni med undantag af 73, som togs i Ruovesi (95 i hvit skifsvamp på en asp)
9
100-108 Karislojo Juni-Juli
109-132 Karislojo d. 13 juli vid Kukkasniemi och på Tammisto udde 131 på filburke i Kukkasniemis kafferi; 119 i stor mängd på gräftlandet vid stranden
133-135 Karislojo början af Juli
136-139 Karislojo slutet af juli
140-146 Sammatti slutet af juli
147-165 Karislojo slutet af juli
166-202 Karislojo Karkkali i Augusti
203-209 Karislojo Kukkasniemi d. 13 augusti
210-239 Sammatti d. 16 aug. (217-230 på Lohilampi gräftland, 221-227 i brända skogen vid Kiikk
241-295 Karislojo Kukkasniemi Aug. (269 nedanför prästgården)

User login

Languages