n3-101.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
202-203

[s] 202

1899 J. Sahlberg Medelhafstrakterna Coleoptera

2363-2389 Ön Vido utanför Corfu d. 20 Februari (2364 och 2370 sållade i grästufvor, öfriga mest under stenar)
2390-2406 Gasturi på Corfu d. 21 Februari undr löf af Quercus
2407-2423 OlympiaPeloponesus d. 24 Februari (2411-2417 under löf af Platanus orientalis
2424-2430 Athen på sluttningen af Hymettos den 27 Februari
2431-2475 Elensis viken d. 2 Mars mest vid saltvattensjöar (2451 i stor mängd i några små vatten på klippig strand, 2450 sällsynt på samma ställe
2476-2490 Pentelekon d. 4 Mars
2491-2540 Phaleron den 6 Mars
2541-2547 Floden Kephissos nära Tatoi den 8 Mars
Botaniska trädgården vid Athen den 9 Mars
2548-2627 Creta nära hafsstranden vester om Canea och vid en flod d. 11 Mars
2628-2668 Creta vid vattenpölar nära Canea den 13 Mars
2669-2710 Bergen ofvanom Suda på Creta d. 14 Mars och vid hafsstranden invid Suda (2694-2695 i stor mängd på Euphorbia
2711-2816 Creta vester on Canea d. 16 Mars
2817-2830 Creta på ridfärden söderut d. 17 Mars (2817-2824 i ruttnade mandariner)
2831-2921 Sicilien(Catania) flygsandsområde vid hafsstranden söder om staden d. 2 Mars
2922-2941 Catania Lavaområdet norr om staden den 21 Mars
Taormina d. 22 Mars

[s] 203

Coleoptera Medelhafstrakterna J. Sahlberg 1899

2942-3074 Syrakusa hafsstranden samt trakten floden Kyane d. 24 mars
3075 Syrakusa på hafsstrandsklippor d. 25 mars
3076-3091 Syrakusa ruinerna i gamla staden d. 26 Mars
3092-3134 Tunis på kullarna i närheten af St Ben Hassen samt vid lagunen d. 28 Mars. El Bahira
3135-3249 Hammam-lif d. 30 Mars uppe på berget och vid hafsstranden (3202 m. allm.)
3250-3353 Golfen vid Tunis d. 4 april
3354-3446 Den uttorkade sjön Sebkha il Sedjoun d. 5 april
3447-3565 Vid Medjerback d. 6 April
3566-3652 Zagnan d. 7 April
3653-3679 Carthago d. 10 April
3680-3888 Sjön vid Biserta d. 11 April [tämä ja seur. rivi yhdistetty aaltosulkeella]
och Mateur d. 12 April i och vid en flod
3889-3931 Hammam-lif d. 14 April (3891 tagen af Avena på sandfält nära hafsstranden, 3892 af mig på samma lokal)
3932-3962 Golfen vid Tunis d. 15 April
3963-3965 I parken Bellvedere vid Tunis d. 16 april
3966-4053 Bergstrakten Djebel Bessas bakom Groumbalia d. 17 april
4054-4116 Sandkullarna vid Cap Kamart Cartago [lisätty lyijykynällä päälle] bakom Marsa d. 19 april
4117-4140 Carthago d. 21 April
4141-4154 Algeriet Souk-Ahras d. 22 April

XML file: 

User login

Languages