n34-002.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

tyhjä sivu

[ei sivunumeroa]

401 Notiophilus Strand av liten sjö på Saanas E-sluttning Reg. alp. Kilpisjärvi 6.7. [19]50
402 Arpedium Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen Jno 6.4. [19]50
403 Ptiliolum Pulp. S hö på mesaplan Jno 12.9. [19]50
404 Anthophagus Karesuvanto. På vide vid vägen Enontekiö 30.6. [19]50
405 Rhinomaceur Suomensalo. Drivgods efter SE-vind Jno 16.6. [19]50
406 Arpedium S. vid Tschakkajoki Reg. subalp. Kilpisjärvi 9.7. [19]50
407 Geodromicus [Geodromius] Som 405 [Suomensalo. Drivgods efter SE-vind] Jno 16.6. [19]50
408 Telmatophilus Som 405 [Suomensalo. Drivgods efter SE-vind] Jno 16.6. [19]50
409 Quedius S. under hö o. vide. Siilastupa. Reg. subalp. Kilpisjärvi 3.7. [19]50
410 Stenus S. under vide vid Skinnarjoki[?] Reg. subalpina Kilpisjärvi 8.7. [19]50
411 Ptiliolum Pulp. Under möglande hö på mesaplan Jno 27.10. [19]50
412 Stenus Kilpisjärvi 6.7. [19]50
413 Thalycra Som 405 [Suomensalo. Drivgods efter SE-vind] Jno 16.6. [19]50
414 Pogonocherus Som 405 [Suomensalo. Drivgods efter SE-vind] Jno 16.6. [19]50
415 Pytho Som 405 [Suomensalo. Drivgods efter SE-vind] Jno 16.6. [19]50
416 Ootypus Som 411 [Pulp. Under möglande hö på mesaplan] Jno 25.10. [19]50
417 Malthodes Muukonsaari Lindskogen. Mh Jno 16.6. [19]50
418 Phyllotreta Som 402 [Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen] Jno 6.4. [19]50
419 Phyllodecta På buskar Kajana 11.7. [19]50
420 Stenus Som 410 [S. under vide vid Skinnarjoki[?] Reg. subalpina] Kilpisjärvi 2.7. [19]50

XML file: 

User login

Languages