n34-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

61 Phloeonomus Kiukas Granstubbe Jno 13.5. 1951
62 Apion Ryösylä [Ryösölä]. Mh i bäckdalen från blommor mest spirea Lappee 28.7. 1951
63 Pterostichus Tronsböle. Vinbergs träsk. Gungflyet Tenala 8.7. 1951
64 Dytiscus Som 63 [Tronsböle. Vinbergs träsk. Gungflyet] Tenala 8.7. 1951
65 Liodes Pulp Mesaplan Mh Jno 26.5. 1951
66 Trichomicra Kilkinen. S. en kospillning Jno 16.9. 1951
67 Sinodendron Sotsaari. Murken björkstam Jno 16.6. 1951
68 Liodes Som 65 [Pulp Mesaplan Mh] Jno 25.6. 1951
69 Phytonomus Som 65 [Pulp Mesaplan Mh] Jno 26.5. 1951
70 Rhizophagus Kiukas. Granstubbe i sjödalen Jno 13.5. 1951
71 Dromius Som 70 [Kiukas. Granstubbe i sjödalen] Jno 13.5. 1951
72 Reichenbachia Lappvik Sandstranden Tenala 12.7. 1951
73 Sinodendron Som 67 [Sotsaari. Murken björkstam] Jno 16.6. 1951
74 Ceutorhynchus Konninsuo [Konnunsuo?] vårflöde Jno 14.4. 1951
75 Apion Som 65 [Pulp Mesaplan Mh] Jno 27.6. 1951
76 Epuraea Som 70 [Kiukas. Granstubbe i sjödalen] Jno 13.5. 1951
77 Ptilium S. vid lador o. i skog vid vägen Anola-Kilteinen Jno 6.10. 1951
78 Proteinus Vårflöde i Leppälä vid landsvägen o. nära fängelset Jno 14.4. 1951
79 Hydroporus I N-stranden av Kangassaari Jno 18.5. 1951
80 Synharmonia Som 79 [I N-stranden av Kangassaari] Jno 18.5. 1951

[ei sivunumeroa]

81 Tachinus Ylälyly. Drivgods NE vind Jno 8.6. 1951
82 Triplax Vid vägen Anola-Vesikkola. Vit svamp på björkstubbe Jno 19.8. 1951
83 Deronectes Suokumaajoki. Stranställe [?] vid kvarnen Stenig Jno 12.8. 1951
84 Plateumaris Lappvik. Norrviken på vass.[?] Tenala 12.7. 1951
85 Acilius Andra Kiukas sjön Jno 20.5. 1951
86 Ilybius Som 63 [Tronsböle. Vinbergs träsk. Gungflyet] Tenala 8.7. 1951
87 Hydroporus Pätilä Översta Kiukkaan lampi Jno 2.9. 1951
88 Lathridius Vid vägen Anola-Vesikkola. S. granbarkhög Jno 19.8. 1951
89 Acilius Tredje Kiukas sjön Jno 26.5. 1951
90 Byrrhus Päihänniemi. Stora sandstranden. Drivgods S-vind Taipalsaari 12.6. 1951
91 Plegaderus I granstubbe på [?] E [om?] Kiukas sjöarna Jno 26.5. 1951
92 Plateumaris Tronsböle. Gloet. På vass Tenala 13.7. 1951
93 Plegaderus Som 91 [I granstubbe på [?] E [om?] Kiukas sjöarna] Jno 26.5. 1951
94 Plateumaris Som 63 [Tronsböle. Vinbergs träsk. Gungflyet] Tenala 8.7. 1951
95 Crypturgus Som 91 [I granstubbe på [?] E [om?] Kiukas sjöarna] Jno 26.5. 1951
96 Crypturgus Som 91 [I granstubbe på [?] E [om?] Kiukas sjöarna] Jno 26.5. 1951
97 Crypturgus Som 91 [I granstubbe på [?] E [om?] Kiukas sjöarna] Jno 26.5. 1951
98 Proteinus Som 78 [Vårflöde i Leppälä vid landsvägen o. nära fängelset] Jno 14.4. 1951
99 Rhizophagus I björkstubbe på [?] E om Kiukas sjöarna Jno 31.5. 1951
100 Mycetocara [Mycetochara] Tronsböle. Vimonböle. Skipass Trädsvamp på rönn[?] Tenala 10.7. 1951

XML file: 

User login

Languages