n34-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

141 Coccidula Päihänniemi. Stora sandstranden. Drivgods. S[?]-vind Taipalsaari 11.6. [19]51
142 Laccobius Röysylä [Röysölä] Lerstrand i bäcken Lappee 28.7. [19]51
143 Helophorus Som 142 [Röysylä [Röysölä] Lerstrand i bäcken] Lappee 28.7. [19]51
144 Melasoma Kaitosaari. Drivgods SE vind Taipalsaari 24.6. [19]51
145 Rhagium Karvasalo. Flygande på på timmerupplag Taipalsaari 5.6. [19]51
146 Thanasimus Som 145 [Karvasalo. Flygande på på timmerupplag Taipalsaari 5.6. [19]51
147 Pytho Karvasalo I granstubbe Taipalsaari 5.6. [19]51
148 Ostoma Som 147 [Karvasalo I granstubbe] Taipalsaari 5.6. [19]51
149 Ptiliolum Karvasalo. I björkstubbe Taipalsaari 5.6. [19]51
150 Adalia Som 141 [Päihänniemi. Stora sandstranden. Drivgods. S[?]-vind] Taipalsaari 11.6. [19]51
151 Dytiscus Tronsböle. Vinbergs träsk Tenala 8.7. [19]51
152 Proteinus Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen o. nära fängelset Jno 14.4. [19]51
153 Tachinus Som 149 [Karvasalo. I björkstubbe] Taipalsaari 5.6. [19]51
154 Gymnetron MS. Drivgods efter SE vind Jno 13.6. [19]51
155 Amara Kaitosaari. Drivgods SE vind Taipalsaari 24.6. [19]51
156 Sinodendron Tronsböle. På vedtrave Tenala 10.7. [19]51
157 Cryptopleurum Karvasalo I björkstubbe under bark Taipalsaari 5.6. [19]51
158 Rhizophagus Som 157 [Karvasalo I björkstubbe under bark] Taipalsaari 5.6. [19]51
159 Cerylon Som 157 [Karvasalo I björkstubbe under bark] Taipalsaari 5.6. [19]51
160 Orthotomicus Som 145 [Karvasalo. Flygande på timmerupplag Taipalsaari 5.6. [19]51

[ei sivunumeroa]

161 Phyllobius Som 155 [Kaitosaari. Drivgods SE vind] Taipalsaari 24.6. [19]51
162 Alaobia M.S Drivgods efter NW-vind Jno 6.6. [19]51
163 Alaobia Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
164 Pissodes MS. Drivgods. SW-vind Jno 17.6. [19]51
165 Anoplus Tronsböle. Mh i ängskant Tenala 9.7. [19]51
166 Tenebrio M.S. Motor båten Jno 19.7. [19]51
167 Stenus Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
168 Amara Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
169 Tachinus Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
170 Europhilus Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
171 Anthonomus Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
172 Dicerca MS. Flygande i W strand Jno 23.6. [19]51
173 Pityophagus Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
174 Apion Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
175 Endomychus Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
176 Philonthus Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
177 Falagria Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51
178 Anthophagus Tronböle Mh i ängskant Tenala 7.7. [19]51
179 Agonum MS. Drivgods N-vind Jno 17.6. [19]51
180 Systenocerus Som 162 [M.S Drivgods efter NW-vind] Jno 6.6. [19]51

XML file: 

User login

Languages