n34-029.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

341 Cantharis Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen Bromarv 19.6. 1953
342 Cantharis Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
343 Cantharis Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
344 Cantharis Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
345 Cantharis Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
346 Pterostichus Kilteinen. S. vid lada o. i skog Jno 5.9. 1953
347 Cantharis Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
348 Pselaphus Pöyhiänniemi. S i lund, vid lada, stubbar Jno 10.10. 1953
349 Lathrimaeum Muukonsaari. S i lund på lind området Jno 30.8. 1953
350 Dorytomus Pulp. S. löv nära mesaplan Jno 21.10. 1953
351 Brachonyx Pulp. S i kohagen Jno 28.11. 1953
352 Pelophila Siilasjärvi. N-sandstrand. Under planker Kilpisjärvi 5.7. 1953
353 Dromius Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
354 Philophaedon [Philopedon?] Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
355 Paramysia Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
356 Thanatophilus Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
357 Pelophila Som 352 [Siilasjärvi. N-sandstrand. Under planker] Kilpisjärvi 5.7. 1953
358 Silpha Som 341 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden Mh i strandvegetationen] Bromarv 19.6. 1953
359 Cafius Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång Bromarv 19.6. 1953
360 Anthonomus Som 349 [Muukonsaari. S i lund på lind området] Jno 27.9. 1953

[ei sivunumeroa]

361 Cafius Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6. 1953
362 Atheta Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6. 1953
363 Aleochara Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6. 1953
364 Philonthus Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6. 1953
365 Leptacinus Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6. 1953
366 Xantholinus Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6. 1953
367 Stenus Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Jno 27.9. 1953
368 Stenus Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6. 1953
369 Cercyon Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6 1953
370 Pterostichus Som 359 [Täktom. Sandudden strax E om badstranden S. under tång] Bromarv 19.6. 1953
371 Cetonia Badhusstranden Hangö 19.6. 1953
372 Conosoma Tronsböle S vid Espängsladan[?] Tenala 14.9. 1953
373 Cercyon Som 348 [Pöyhiänniemi. S i lund, vid lada, stubbar] Jno 3.10. 1953
374 Zeugophora Tronsböle Mh Vinbergs träsk. K[?] udde Tenala 17.6. 1953
375 Apion Pulp. S. i kohagen Jno 12.8. 1953
376 Furcipes [Furgipus?] Pöyhiänniemi. S i lund, vid lada, trästubbar Jno 10.10. 1953
377 Atomaria Som 346 [Kilteinen. S. vid lada o. i skog] Jno 5.9. 1953
378 Quedius Vesikkola. I granbarkhög Jno 25.7. 1953
379 Chalcoides Muukonsaari. S i lund på lindområdet Jno 12.9. 1953
380 Pterostichus Som 346 [Kilteinen. S. vid lada o. i skog] Jno 5.9. 1953

XML file: 

User login

Languages