n3-115.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
230-231

[s] 230

J. Sahlberg Diptera 1902

901-902 Hollola d. 30 Maj Tiirismaa
903
904 Sakkola Vuorens sandiga strand d. 11 Juni allmän
905 Räisälä d. 19 Juni
906 Räisälä [rivi lyijykynällä]
907-912 Parikkala d. 26-27 Juni
913-915 Jaakkima d. 1 Juli (914 på en torr aspstam)
916 Kirjavalahti d. 5 Juli
917
921 Karislojo i rummet på Kukkasniemi d. 30 Aug.
922 Karislojo [kirjoitettu lyijykynällä]

[s] 231

1902 Hymenoptera, Lepidoptera Ortoptera & Neuroptera s. l J. Sahlb.

701-703 Hollola Tiirismaa d. 30 Maj
704-706 Jämsä Niinimäki ödemark d. 4 och 5 Juni
707-708 Kymmene elf inom Titis socken den 9 Juni
709 St. André under bark af al vid Vuoksen u. stark blåst d. 10 Juni
710 St. André under stenar vid Vuoksens fors d. 11 Juni
711-714 Valkjärvi Vuoksens strand d. 12 Juni
716-718 Sakkola Sikosaari i Vuoksen d. 13 Juni
719-721 Pyhäjärvi d. 16 Juni
722 Räisälä d. 19 Juni
724 Räisälä d. 19 Juni
725-726 Räisälä d. 20 Juni
727-741 Parikkala d. 23-28 Juni
742-756 Jaakkima d. 1 Juli och dagen förut (742-743 cohabitantes, 744 i stor mängd på klippor vid Ladoga strand)
757-765 Kirjavalahti d. 4-5 Juli
766-767 Karislojo omkr. d. 18 Juli
768 Sammatti d. 22 Juli
769 Karislojo, Kukkasniemi d. 23 Juli
770-771 Karislojo, Kukkasniemi d. 3 Aug.
772 Karislojo, 4 Aug.
773 Sammatti Junninsuo d. 9 Aug.
774-775 Karislojo, Immola d. 12 Aug.
776 Karislojo mycket allmän i Kukkasniemi trädgård på Ribes rubrum

User login

Languages