n34-046.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

501 Tachinus Kyrkbyn I kospillning Utsjoki 21.6. 1954
502 Aphodius Som 501 [Kyrkbyn I kospillning] Utsjoki 21.6. 1954
503 Aphodius Som 501 [Kyrkbyn I kospillning] Utsjoki 21.6. 1954
504 Elaphrus Kyrkbyn I älvstranden Utsjoki 21.6. 1954
505 Plateumaris Kyrkbyn Mh från "Kullero" Utsjoki 21.6. 1954
506 Anobium Inne på fönster Jno 29.6. 1954
507 Euplectus M.S I murken trädstam Jno 30.6. 1954
508 Quedius Kyrkbyn. S vid bäck Utsjoki 21.6. 1954
509 Atheta Som 508 [Kyrkbyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
510 Byrrhus Kyrkobyn. På väg Utsjoki 21.6. 1954
511 Phytodecta Kyrkobyn Mh från vide Utsjoki 21.6. 1954
512 Stenus Som 508 [Kyrkbyn. S vid bäck] Utsjoki 21.6. 1954
513 Dyschirius Älvstranden vid stora sandplagen Ivalo 16.6. 1954
514 Dyschirius Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
515 Dyschirius Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
516 Clivina S. på strand äng Ivalo 16.6. 1954
517 Corymbites Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
518 Corymbites Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
519 Corymbites Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
520 Stenus Arposenniemi. S vid lada o. i sank lövskog Jno 14.11. 1954

[ei sivunumeroa]

521 Elater Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
522 Coccinella Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
523 Hylurgops Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
524 Hylurgops Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
525 Ips Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
526 Ips Som 513 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
527 Rhynchaenus Mh från björk o. vide på strandäng Ivalo 16.6. 1954
528 Rhynchaenus Som 527 [Mh från björk o. vide på strandäng] Ivalo 16.6. 1954
529 Calathus Älvstranden vid stora sandplagen Ivalo 16.6. 1954
530 Tetropium Som 529 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
531 Tetropium Som 529 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
532 Melasoma Som 529 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
533 Agonum Som 529 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
534 Enochrus Som 529 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
535 Epuraea Som 529 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
536 Bembidion Som 529 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
537 Stenus Som 529 [Älvstranden vid stora sandplagen] Ivalo 16.6. 1954
538 Plateumaris Mh på strandäng bl. starr Ivalo 16.6. 1954
539 Donacia Som 538 [Mh på strandäng bl. starr] Ivalo 16.6. 1954
540 Scaphosoma [Scaphisoma] Som 507 [M.S I murken trädstam] Jno 30.6. 1954

XML file: 

User login

Languages