n34-057.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

941 Cis Muukonsaari. Lindområdet. S Jno 23.8. 1954
942 Atheta Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 23.8. 1954
943 Euconnus Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 23.8. 1954
944 Stenichnus Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 23.8. 1954
945 Cerylon Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 23.8. 1954
946 Cerylon Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
947 Cerylon Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
948 Cerylon Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
949 Cerylon Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
950 Cerylon Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
951 Cerylon Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
952 Corticarina Pöyhiänniemi. S vid lador o. lövtäcke på sanka ställen Jno 5.9. 1954
953 Oxytelus Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
954 Lathrimaeum Arposenniemi S vid lador o. i sank lövskog Jno 14.11. 1954
955 Acrulia Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
956 Dromius Som 954 [Arposenniemi S vid lador o. i sank lövskog] Jno 14.11. 1954
957 Othius Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
958 Hydroporus Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
959 Mycetoporus Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
960 Mycetoporus Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954

[ei sivunumeroa]

961 Euplectus Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
962 Euplectus Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
963 Conosoma Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
964 Phytonomus Karsturanta. S vid lador Jno 31.10. 1954
965 Oxypoda Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
966 Gymnetron Som 964 [Karsturanta. S vid lador] Jno 31.10. 1954
967 Phyllodrepa Pulp S hönsspillning ur tunna Jno 12.10. 1954
968 Phyllodrepa Som 967 [Pulp S hönsspillning ur tunna] Jno 12.10. 1954
969 Coccinulla [Coccinula] Som 941 [Muukonsaari. Lindområdet. S] Jno 28.8. 1954
970 Quedius Pulp S. lövhög i trädgården Jno 31.8. 1954
971 Quedius Som 970 [Pulp S. lövhög i trädgården] Jno 31.8. 1954
972 Atheta Som 970 [Pulp S. lövhög i trädgården] Jno 31.8. 1954
973 Atheta Som 970 [Pulp S. lövhög i trädgården] Jno 31.8. 1954
974 Atheta Som 970 [Pulp S. lövhög i trädgården] Jno 31.8. 1954
975 Trichosellus Pulp. S komposthög i trädgården Jno 27.10. 1954
976 Megarthrus Som 970 [Pulp S. lövhög i trädgården] Jno 31.8. 1954
977 Atheta Som 970 [Pulp S. lövhög i trädgården] Jno 31.8. 1954
978 Autalia Som 975 [Pulp. S komposthög i trädgården] Jno 2.9. 1954
979 Xantholinus Pulp. S lövhög Jno 3.5. 1954
980 Megarthrus Som 975 [Pulp. S komposthög i trädgården] Jno 2.9. 1954

XML file: 

User login

Languages