n3-118.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
236

[s] 236

Ahnger, Hemiptera jemte några exemplar af andra ordn.

Transcaspia [kirjoitettu lyijykynällä Transc. sanan ylle]
54-81 (etik. Transc.) Omgifningen Saltstepp 12/V med mycket sparsam växtlighet Firuza passet i Kopet Dagh bergen 30 verst fr. Aschabad vest vart
82-90 (etik. Transc.) Firuza 10/VII under barken på vindrufsrankan
91-138 (etik. Kopet Dagh) Sulukly 4, 000 f. ö. h. 1000 Kopet Dagh 100 verst fr. Aschabad
139-166 Aschabad
167-197 (etik. Kopet Dagh) De flesta vid rötterna af 1 års växter, Sulukly 4,000 f ö. h. w. från Aschabad 120 verst
198-245 (etik. Transcaspia) Firuza 5/VI
246-300 (etik. Kopet Dagh) Mergen Ulja 24/VI allt m. håf
301-355 (etik. Kopet Dagh) 12/VI Sulukly
356-394 (etik. Kopet Dagh) 11/VII Kurkulab
395-442 (etik. Kopet Dagh) Sulukly 10/VI
443-475 (etik. Kopet Dagh) Sulukly 12/VI
476-513 (etik. Kopet Dagh) Sulukly 17/VI
514-561 (etik. Transcaspia) Firuza 3/VI 1901 i Kopet Dagh bergen
562-582 (etik. Kopet Dagh) Sulukly 10/VI
583-620 (etik. Kopet Dagh) Kurkulab 18/VII
621-649 (etik. Kopet Dagh) Germab Kurkulab 4/VII Dalsänkning
650-660 Krasnovodsk (Caucase)
661-685 Serach (trykt Serachs) (Seraches på gräns m. Pers. & Trasc. den 14/V acetylenlampa
686-708 (etik. Transc.) Jaglyolum steppen Jakyr 1-5 nov. under Sasola
709-724 (etik. Transc.) Bahardan 15/IV

[irtolappu]

798-823 [lyijykynällä] Inter Jolotan et Koushcka 20/III (etik. Transcaspia, bör etikeras Pende. [lisätty ylle] men tidigare har Kouschka etikett. Afganistan.)
Kouschka ryska fästningen. 9 werst från afghanska gränsen
Jolatan 27/III (etik. Transcaspia Merw oasisen)
160-190 [lyijykynällä] år 1905 coleoptera [lisätty lyijykynällä seur. ylle] Transcaspia (Kutka?) Kusehka (Afghanistan)
Transcaspia (Mutina) ? ? ?
Transcaspia Tersokan vid Sumbar floden, biflod till Atrek d 25 juni 1904 utfaller i Kasp. hafvets s.o del.
Firiuza (etik. Kopeth Dagh Transcaspia) d. 12 Juni 1903 se tidigare
Firiuza 35 werst SW från askhabadi Kopet Dagh bärgen (vår wilaort[?].) [Alla:] Firuza, hvilket skrifsätt?
Transcaspia (Atrek och Sumbar)
Transcaspia Steppen vid Duzolum vid floden Sumbar
Sumbar en biflod till atrek som utfaller i kaspiska hafvets SO del.
Transcaspia Tedjen (finnes tryckt Tedschen) efter behag)
Tedjen tager sin början vid Herat i Afghanistan och Kallas i dessöfra lopp Herirud.
Temir-chan-Schuza (Caucasus) 1-5 aug
tidigare etiketterat Temir-Han Schura Uirtikt[?] Samlingar från olika orter blefva inlagde i samma aski brist på med Kopet Dagh, hvilken dera riktigare?)
embellage.
Gaudan huru etiketteras?
Keliata (6 april 1902) huru etiketteras ?
Se min karta) Station vid Järnvägen (Transcaspia)
Gaudan 42 verst S från askhabad å Kopeth Dagh vid gränsen af Persien

XML file: 

User login

Languages