n34-075.JPG

Page image: 
Notebook number: 
34
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

381 Laccobius Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan Hitis 27.6. 1955
382 Laccobius Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
383 Megarthrus Pulp. S i komposthögar i trädgården Jno 9.11. 1955
384 Laccobius Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
385 Laccobius Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
386 Laccobius Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
387 Laccobius Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
388 Enochrus Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
389 Enochrus Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
390 Enochrus Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
391 Phytobius Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
392 Chalcoides Vänoxa. Grunngloet[?] Mh Hitis 27.6. 1955
393 Dasytes Som 392 [Vänoxa. Grunngloet[?] Mh] Hitis 27.6. 1955
394 Metabletus Vänoxa. Under tång Hitis 27.6. 1955
395 Ceuthorrhychus [Ceutorhynchus] Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
396 Platystethus Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
397 Dyschirius Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
398 Notiophilus Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
399 Aleochara Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955
400 Brachygluta Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 27.6. 1955

[ei sivunumeroa]

401 Cryptobium Som 394 [Vänoxa. Under tång] Hitis 17.6. 1955
402 Cryptophagus Som 383 [Pulp. S i komposthögar i trädgården] Jno 1.10. 1955
403 Haliplus Som 381 [Bolax. Hemlandet. Strandvattnet i Västmeland fladan] Hitis 27.6. 1955
404 Cantharis Som 392 [Vänoxa. Grunngloet[?] Mh] Hitis 27.6. 1955
405 Agriotes Vänoxa. Drivgods NE vind Hitis 28.6. 1955
406 Dolopius Som 405 [Vänoxa. Drivgods NE vind] Hitis 28.6. 1955
407 Propylaea [Propylea] Som 405 [Vänoxa. Drivgods NE vind] Hitis 28.6. 1955
408 Cassida Som 405 [Vänoxa. Drivgods NE vind] Hitis 28.6. 1955
409 Plagiodera Som 405 [Vänoxa. Drivgods NE vind] Hitis 28.6. 1955
410 Aphtona [Aphthona] Som 405 [Vänoxa. Drivgods NE vind] Hitis 28.6. 1955
411 Lathrobium Som 405 [Vänoxa. Drivgods NE vind] Hitis 28.6. 1955
412 Atheta Som 405 [Vänoxa. Drivgods NE vind] Hitis 28.6. 1955
413 Elater Bolax. Ytterstholmen Mh Hitis 26.6. 1955
414 Brachypterus Som 413 [Bolax. Ytterstholmen Mh] Hitis 26.6. 1955
415 Cidnorrhinus [Cidnorhinus] Som 413 [Bolax. Ytterstholmen Mh] Hitis 26.6. 1955
416 Stenus Vänoxa. Båtskären Under tång Hitis 26.6. 1955
417 Stenus Som 416 [Vänoxa. Båtskären Under tång] Hitis 26.6. 1955
418 Stenus Som 416 [Vänoxa. Båtskären Under tång] Hitis 26.6. 1955
419 Stenus Som 416 [Vänoxa. Båtskären Under tång] Hitis 26.6. 1955
420 Pterostichus Som 416 [Vänoxa. Båtskären Under tång] Hitis 26.6. 1955

XML file: 

User login

Languages