n35-018.JPG

Page image: 
Notebook number: 
35
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

341 Enicmus MS. S. mark- och trädsvamp Jno 19.8. 1957
342 Anthaxia Kiukas lampi dalen. På nackros [? näckros] blomma Jno 24.8. 1957
343 Hydroporus Mellersta Kiukas lampi. Gungfly Jno 24.8. 1957
344 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
345 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
346 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
347 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
348 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
349 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
350 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
351 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
352 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
353 Hydroporus Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
354 Gyrinus Stora Kiukas lampi Jno 24.8. 1957
355 Gyrinus Som 354 [Stora Kiukas lampi] Jno 24.8. 1957
356 Ennearthron Som 354 [Stora Kiukas lampi] Jno 24.8. 1957
357 Ilybius Som 343 [Mellersta Kiukas lampi. Gungfly] Jno 24.8. 1957
358 Stilicus Rasala. S vid lador, i skogsdungar, myrbon Lappee 17.11. 1957
359 Hydrobius Mellersta Kiukas lampi. Gungfly Jno 24.8. 1957
360 Cryptophagus Kiukas lampi dalen. S. bl.a. svamp Jno 24.8. 1957

[ei sivunumeroa]

361 Hydroporus Haukilahti. Kärret nära Mauno[?] gård Jno 28.8. 1957
362 Laccornis Som 361 [Haukilahti. Kärret nära Mauno[?] gård] Jno 28.8. 1957
363 Hyphydrus Haukilahti. Patakahja lagunen Jno 30.8. 1957
364 Hydrotus Som 363 [Haukilahti. Patakahja lagunen] Jno 30.8. 1957
365 Rhantus Jänhiälä bäcken nära utloppet Jno 31.8. 1957
366 Hydrobius Jänhiälä. Träsket vid danslaven. Gungfly Jno 31.8. 1957
367 Longitarsus Roiso. S. vid lada Jno 31.8. 1957
368 Atheta Haukilahti. Peräsuoniityt. S. vid lador, myrbon Jno 16.11. 1957
369 Atheta Vid Kilteinen bäcken. Under ruttn. hö Jno 1.9. 1957
370 Mantura Vid Kilteinen bäcken. S. vid lador Jno 1.9. 1957
371 Carcinops Som 370 [Vid Kilteinen bäcken. S. vid lador] Jno 1.9. 1957
372 Typhea [Typhaea] Som 370 [Vid Kilteinen bäcken. S. vid lador] Jno 1.9. 1957
373 Pterus [?] Som 370 [Vid Kilteinen bäcken. S. vid lador] Jno 1.9. 1957
374 Cercyon Pulp. S komposthög i trädgården Jno 5.9. 1957
375 Monotoma Som 374 [Pulp. S komposthög i trädgården] Jno 5.9. 1957
376 Monotoma Som 374 [Pulp. S komposthög i trädgården] Jno 5.9. 1957
377 Cassida Som 368 [Haukilahti. Peräsuoniityt. S. vid lador, myrbon] Jno 16.11. 1957
378 Monotoma Som 374 [Pulp. S komposthög i trädgården] Jno 5.9. 1957
379 Monotoma Som 374 [Pulp. S komposthög i trädgården] Jno 5.9. 1957
380 Monotoma Som 374 [Pulp. S komposthög i trädgården] Jno 5.9. 1957

XML file: 

User login

Languages