n3-126.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
250-251

[s] 250

510-527 Finnström, Godby 4/VII
528-531; 532-534 Finnström, Godby vid Långsjö 6, 7/VII
535-539 Finnström, Bjerström 8/VII
540-548 Finnström, Godby, Strömsäng 9/VII
549-554 Sund, vid bäcken i kyrkobyn 10/VII
555-579 Finnström, Godby 16/VIII
580-586 Finnström vid Godby träsk 11/VIII
587-598 Sund 11/VIII
599-623 Finnström, Godby 12/VIII
624-638 Finnström, Ämnäs 22/VIII
639-650 Finnström Geta 25/VIII

[s] 251

Transcaspia Ahnger erhållna 1905
Coleoptera (gula nummerlappar
(Stå i skåp 47 låd 2 och råd. b. låd 18 10.

1-33 Aschabad den 16 Juni 1902 mest i sandöknen
34-43 Aschabad den 8 Juli 1902 (40 i en murken stam af en öst Persien (Kusoga), (månne Aprikos?)
44-66 Aschabad d. 14 Juli
67-101 Aschabad d. 5 Juni mest i sandöken
102-115 Transcaspia osäker lokan, lokaluppgiften möjligen förvexlad (? Kurkulab på Kopeth Dagh d. 13 Juli 1900)
116-135 Transcaspia Sulukly d. 14 Juni
136-159 Transcaspia Aschabad medlet af Maj 1902
160-190 Transcaspia (Kutka?) d. 10-22 Mars
191-206 Transcaspia (Kutka?) d. 10-23 Mars (efter all sannolikhet)
207-237 Transcaspia (Mutina) d. 5 Maj på blommor
238-291 Transcaspia (Sulukly) d. 13 Juni (åtminstone 288-291 som voro i en penna [?])
292-321 Transcaspia Tersokan vid Sumbar floden, biflad till Atrek utf. i Kasp. h. S.O. del [osa lauseesta kirjoitettu lyijykynällä kuuluuko tälle riville?] d. 27 Juni 1904
322-338 Transcaspia Teriuza Augusti 1904 35 verst S.W. fr. Askhabad i Kopet Dagh bergen [35 verst alkaen kirjoitettu lyijykynällä]
339-348 Transcaspien utan närmare uppgift
349 Repetek d. 16 Juni på Arist. pungens
350 Transcaspien
351-360 Transcaspien betecknade med ljusgråa nummerlappar 224, 259 och 264 i glasrörer
361 Feriuza d. 12 Juli 1903 bergspass i Kopet Dagh 350 fr. Aschabad
362-363 Transcaspien betecknade med 265 och 266
364-373 Transcaspien (Feriuza) d. 12 Juli 1903
374-386 Transcaspien
Firuza passet 30 à 35 verst SW fr. Aschabad i Kopet Dagh bergen

User login

Languages