n200-028.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1037

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1037

1067-1069 Serica brunnea L.

Inomhus.

1070 Grynocharis oblonga L.

Flygande.

1071 Malthodes

23 juli 1966 Ljusfångst 100W

1072 Ochthebius minimus F.
1073 Helophorus guttulus s. brevipalpis Bed.
1074 Euthia scydmaenoides Steph.
1075 Ptenidium myrmecophilum Kies.
1076 Euplectus
1077 Dolopius marginatus L.
1078 Henoticus serratus Gyll.
1079 Lathridius rugicollis Ol.
1080 Corticarina gibbosa Hbst
1081-1085 Aphodius rufipes L.
1086 Criocephalus rusticus L.
1087 Dryocoetes hectographus Rtt.

BORGÅ, ONAS, BJÖRKHOLM

23 juli 1966 På Boletus rufus.

1088 Bolitochara lunulata Payk.
1089-1091 Oxypoda alternans Grav.
1092 Aleochara moerens Gyll.

Sållning av tallbark från en till
hälften kullfallen torr tall,
angripen av Hansenia abietina.

1093 Dromius fenestratus F.
1094 Stenichnus exilis Er.
1093 Pteryx suturalis Heer

User login

Languages