n3-133.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
264-265

[s] 264

Coleoptera, Ahnger

692-819 Byn Dahnofka vid floden Dnepr, nära staden Tchekas (Kiewska guvern.) 17 VI 1909 (etik. Ross. mer.)
820-822 Tshernigoffska järnvägsst. (etik. Ross. mer.)
823-903 Dahnofka 24-25 juni i tallskog å blommor
904-911 Station Mihailewa mellan Irkutsk och Baikal 29 VII 1910 (etik. Irkutsk)
912-926 Baikal 22/7 1910, i skog
927-1011 Dahnofka 25/VI 1909 (etik. Ross. mer.)
1012-1094 Irkutsk 27/VI 1910, i björkskog, på gräs och blommor
1095-1165 Irkutsk 19-24/VI 1910
1166-1298 Irkutsk 6-18/VII 1910
1299-1346 Irkutsk 1 augusti 1910
1347-1387 Irkutsk 8 aug. 1910 sumpmark 8 kilometer från Irkutsk. Med håfning å blommor o. högt gräs.
1388-1427 Zweinigorad nära Kiew, 23-24 juli 1909 (etik. Ross. mer.)
1428-1432 Murzimtsy Kiewska guvern. 26 juli 09 (etik. Ross. mer.)
1433 Irkutsk 9 oktober 1909, i rum
1434-1507 Murzimtsy 25/VII 1909 (etik. Ross. mer.)
1508-1517 Dahnofka 22 juli 09 (etik. Ross. mer.)
1518-1521 Zweinigorod 29/VII 1909 (etik. Ross. mer.)
1522-1550 Station Mihailewa (mellan Irkutsk och Baikal) 21 VII 1910 (etik. Baikal)

[s] 265

1551-1573 Irkutsk 6/9 1910
1574-1600 Irkutsk 12/IIX 1910
1601-1616 Irkutsk 1910
1617-1618 Irkutsk 26 sept. 1910
1619-1804 Dahnofka 6 juli 1909 1666-1669 på potatis blommor, 1670 förekomma i tusental på alla slags växter
1805-1927 Dahnofka 17 juli
1928-1980 Artschman 13 maj 1909 (etikett. Transcaspia)
1981-2006 Jagty-olum (etik. Transcaspia)
2007-2014 Taschkent 2 september 1909
2015-2048 Taschkent 7 maj
2049-2052 Irkutsk 24-25 sept. 1909 2050-2052 i rum å hotel Dek[?]
2053-2063 Kiewska guvern. 12/VII 1909 (etik. Ross. mer.)
Transcaspia (onumrade omkr. 1000)

XML file: 

User login

Languages