n35-061.JPG

Page image: 
Notebook number: 
35
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

21 Quedius Vårflöde i Leppälä å ovanom landsvägen Jno 18.4.60
22 Atheta Som 21 Jno 18.4.60
23 Atheta Som 21 Jno 18.4.60
24 Episthemus Pulp S. ruttn. hö vid Pumpstation Jno 15.4.60
25 Atheta Som 21 Jno 18.4.60
26 Hygronoma Som 21 Jno 18.4.60
27 Bryocharis Kilteinen. myrbon och barrträdsstubbar i skog Jno 30.4.60
28 Xantholinus Som 27 Jno 30.4.60
29 Xantholinus Som 27 Jno 30.4.60
30 Quedius Som 27 Jno 30.4.60
31 Quedius Som 27 Jno 30.4.60
32 Quedius Som 27 Jno 30.4.60
33 Phloeonomus Partala. Vid Ihantjoki [?] nedanom landsvägen. S. myrbon, löv, stubbar Lappee 1.5.60
34 Thiasophila Som 33 Lappee 1.5.60
35 Thiasophila Som 33 Lappee 1.5.60
36 Orthotomicus Partala. Ihantjoki [?] nedanom landsvägen. S. myrbon, löv, stubbar Lappee 1.5.60
37 Atheta Stranden av Leppälä å ovanom landsvägen. Lersand Jno 4.6.60
38 Dinvida [?] Som 33 Lappee 1.5.60
39 Xantholinus Som 33 Lappee 1.5.60
40 Leptacinus Som 33 Lappee 1.5.60

[ei sivunumeroa]

41 Bagous S. vid Partala bäcken stränder Lappee 24.9.60
42 Zyras Som 33 Lappee 1.5.60
43 Megarthrus Som 33 Lappee 1.5.60
44 Atomaria Som 33 Lappee 1.5.60
45 Lathrobium Som 33 Lappee 1.5.60
46 Amara Som 33 Lappee 1.5.60
47 Myrmecolenus [?] Som 33 Lappee 1.5.60
48 Bythinus Som 41 Lappee 24.9.60
49 Oxypoda Som 33 Lappee 1.5.60
50 Atheta Som 33 Lappee 1.5.60
51 Tachinus B.r. S löv o. björksav [?] bråte Jno 7.5.60
52 Chrysomela Som 51 Jno 7.5.60
53 Epuraea Som 51 Jno 7.5.60
54 Epuraea Som 51 Jno 7.5.60
55 Microglotta Som 51 Jno 7.5.60
56 Tachinus Som 51 Jno 7.5.60
57 Agathidium Som 51 Jno 7.5.60
58 Enicmus Som 51 Jno 7.5.60
59 Epuraea Hanhilahti. Skogen bakom [tunnistamaton sana]. Under tallbark Jno 8.5.60
60 Stenus Som 51 Jno 9.5.60

XML file: 

User login

Languages