n35-076.JPG

Page image: 
Notebook number: 
35
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

101 Staphylinus Vid Kilteinen vägen. Björksav Jno 20.5. 1961
102 Aleochara Som 101 [Vid Kilteinen vägen. Björksav] Jno 20.5. 1961
103 Philonthus Som 101 [Vid Kilteinen vägen. Björksav] Jno 20.5. 1961
104 Conosoma Som 101 [Vid Kilteinen vägen. Björksav] Jno 20.5. 1961
105 Conosoma Som 101 [Vid Kilteinen vägen. Björksav] Jno 20.5. 1961
106 Atheta Som 101 [Vid Kilteinen vägen. Björksav] Jno 20.5. 1961
107 Atheta Som 101 [Vid Kilteinen vägen. Björksav] Jno 20.5. 1961
108 Atheta På Kilteinen vägen. S hästspillning Jno 20.5. 1961
109 Philonthus O.K. S. ruttn. hö Jno 3.11. 1961
110 Atheta Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
111 Cercyon Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
112 Cercyon Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
113 Oxytelus Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
114 Oxytelus Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
115 Oxytelus Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
116 Atheta Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
117 Atheta Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
118 Atheta Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
119 Atheta Partala. S i skog ovanom landsvägen Lappee 14.10. 1961
120 Cercyon Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961

[ei sivunumeroa]

121 Oxytelus Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
122 Atheta Partala. Björksav Lappee 22.5. 1961
123 Atheta Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
124 Aleochara Som 108 [På Kilteinen vägen. S hästspillning] Jno 20.5. 1961
125 Quedius Som 122 [Partala. Björksav] Lappee 22.5. 1961
126 Quedius Som 122 [Partala. Björksav] Lappee 22.5. 1961
127 Bryocharis Som 122 [Partala. Björksav] Lappee 22.5. 1961
128 Hygropora Som 122 [Partala. Björksav] Lappee 22.5. 1961
129 Atheta Som 122 [Partala. Björksav] Lappee 22.5. 1961
130 Amara O.K. På marken o. väggar. Svärmning Jno 27.5. 1961
131 Hylastes Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
132 Hylastes Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
133 Pityophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
134 Rhizophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
135 Rhizophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
136 Rhizophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
137 Enicmus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
138 Trachyphloeus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
139 Cidnorrhinus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
140 Bembidion Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961

XML file: 

User login

Languages