n35-084.JPG

Page image: 
Notebook number: 
35
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

421 Acrotrichis O.K. S. ruttn. hö Jno 20.8. 1961
422 Cercyon Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 20.8. 1961
423 Bruchus Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 20.8. 1961
424 Epuraea Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 13.8. 1961
425 Autalia O.K. Svamp Jno 24.8. 1961
426 Conosoma O.K. Tallstubbe Jno 27.8. 1961
427 Anthicus Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 27.8. 1961
428 Melasoma Pöyhiänniemi På löv Jno 27.8. 1961
429 Oxypoda Pöyhiänniemi. S Jno 27.8. 1961
430 Oxypoda Som 429 [Pöyhiänniemi. S] Jno 27.8. 1961
431 Hydraena Som 429 [Pöyhiänniemi. S] Jno 27.8. 1961
432 Philonthus Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 31.8. 1961
433 Apion Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 31.8. 1961
434 Meligethes Jokela. Mh vid Suokumaanjokis strand Jno 2.9. 1961
435 Rhinonchus [Rhinoncus] Som 434 [Jokela. Mh vid Suokumaanjokis strand] Jno 2.9. 1961
436 Cicindela Jokela. Lerbrant vid ån Jno 2.9. 1961
437 Dorytomus S. nära Hyvättilä ängarna Jno 3.9. 1961
438 Philonthus Pulp. S. komposthög i trädgården Jno 5.9. 1961
439 Acrotrichis Som 438 [Pulp. S. komposthög i trädgården] Jno 5.9. 1961
440 Tinotus Som 438 [Pulp. S. komposthög i trädgården] Jno 8.9. 1961

[ei sivunumeroa]

441 Corticaria Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 9.9. 1961
442 Euplectus Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 9.9. 1961
443 Baeocrara Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 10.9. 1961
444 Pteryx Kilteinen trakten. S. stubbar, löv, svamp Jno 10.9. 1961
445 Euplectus Som 444 [Kilteinen trakten. S. stubbar, löv, svamp] Jno 10.9. 1961
446 Ocalea Som 444 [Kilteinen trakten. S. stubbar, löv, svamp] Jno 28.10. 1961
447 Phyllotreta S vid Anola bäcken Jno 16.9. 1961
448 Philonthus Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 16.9. 1961
449 Philonthus Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 16.9. 1961
450 Philonthus Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 16.9. 1961
451 Atheta Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 16.9. 1961
452 Oxypoda O.K. Svamp Jno 16.9. 1961
453 Omalium Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 17.9. 1961
454 Omalium Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 17.9. 1961
455 Atheta På Kilteinen vägen. I hästspillning Jno 20.5. 1961
456 Pityogenes Som 421 [O.K. S. ruttn. hö] Jno 17.9. 1961
457 Hydrochus Haukilahti. Perasuoniityt.[Peräsuoniityt] trakten. S vid kärr o. lador Jno 17.9. 1961
458 Oxypoda Som 457 [Haukilahti. Perasuoniityt.[Peräsuoniityt] trakten.] S vid kärr o. lador Jno 17.9. 1961
459 Atheta Som 457 [Haukilahti. Perasuoniityt.[Peräsuoniityt] trakten.] S vid kärr o. lador Jno 17.9. 1961
460 Acrotrichis Korvenniityt. S om Jänhiälä st. S vid lador o. i diken Jno 4.11. 1961

XML file: 

User login

Languages