n35-090.JPG

Page image: 
Notebook number: 
35
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

141 Elater O.K. Mh Jno 17.7. 1962
142 Anaspis Som 141 [O.K. Mh] Jno 17.7. 1962
143 Amara O.K. På gräsplan Jno 18.7. 1962
144 Anaspis Som 141 [O.K. Mh] Jno 18.7. 1962
145 Rhynchaenus Som 141 [O.K. Mh] Jno 19.7. 1962
146 Mordella Som 141 [O.K. Mh] Jno 19.7. 1962
147 Cantharis Katajisto ängarna Mh Jno 19.7. 1962
148 Mordellistena. Som 141 [O.K. Mh] Jno 20.7. 1962
149 Epuraea Som 141 [O.K. Mh] Jno 20.7. 1962
150 Heterotops [Heterothops] S vid lador vid Partala-vägen Jno 29.9. 1962
151 Cryptocephalus Som 141 [O.K. Mh] Jno 20.7. 1962
152 Leptura O.K På blomma Jno 22.7. 1962
153 Podabrus Karjalaisen kylä. Mh i vägkant Jno 22.7. 1962
154 Agrilus Konnunsuotrakten. Mh i vägkant. Jno 22.7. 1962
155 Criocephalus O.K. På ytter fönster Jno 23.7. 1962
156 Rhynchaenus Som 141 [O.K. Mh] Jno 23.7. 1962
157 Crepidodera M.S Sandudden i stranden Jno 26.7. 1962
158 Spondylis O.K På gräsplan Jno 29.7. 1962
159 Anaspis MS. Mh i gammelskogen [?] Jno 29.7. 1962
160 Cryptocephalus M.S Inne i stugan Jno 30.7. 1962

[ei sivunumeroa]

161 Cercyon O.K. S. kompost Jno 4.8. 1962
162 Amara Som 141 [O.K. Mh] Jno 5.8. 1962
163 Apion Som 141 [O.K. Mh] Jno 5.8. 1962
164 Cercyon Som 161 [O.K. S. kompost] Jno 6.8. 1962
165 Hygrotus Leppälä å ovanom landsvägen Jno 7.8. 1962
166 Hydroporus Vattenpöl vid Leppälä å ovanom landsvägen Jno 7.8. 1962
167 Metabletus Som 161 [O.K. S. kompost] Jno 12.8. 1962
168 Hydroporus Gungflyet i översta Kiukkaan lampi Jno 12.8. 1962
169 Hydroporus Som 168 [Gungflyet i översta Kiukkaan lampi] Jno 12.8. 1962
170 Calathus Katajisto. Under sten Jno 13.8. 1962
171 Calathus Som 170 [Katajisto. Under sten] Jno 13.8. 1962
172 Calathus Som 170 [Katajisto. Under sten] Jno 13.8. 1962
173 Stenichnus Melkomäki. [Melkonmäki] S. myrbo Jno 11.11. 1962
174 Amara Som 170 [Katajisto. Under sten] Jno 13.8. 1962
175 Mordella . V i Pöyhiäs f. såg På Spiraea Jno 13.8. 1962
176 Cis Vid vägen Ampujala-Märkälä. S Taipalsaari 4.11. 1962
177 Tachyporus Som 176 [Vid vägen Ampujala-Märkälä. S] Taipalsaari 4.11. 1962
178 Amara Som 176 [Vid vägen Ampujala-Märkälä. S] Lappee 15.8. 1962
179 Calathus Som 176 [Vid vägen Ampujala-Märkälä. S] Lappee 15.8. 1962
180 Brucus [Bruchus] Travbanan i kyrkobyn. Under sten o. brädstumpar Jno 16.8. 1962

XML file: 

User login

Languages