n200-095.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1103

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1103

HITIS, EJSKÄR Karl W Stockmann

20 aug. 1968 På tång.

3770 Pterostichus niger Schall
3771 Ochthebius impressus Marsh.

SIBBO, TALLHOLM

21 aug. 1968 I utgångshålet i sin gång
på klibbal.

3772 Stekel

Flygande.

3773 Mantura chrysanthemi Koch

I vattensamling på berget
vid viken innanför udden.

3774-3786 Haliplus immaculatus Gerh.
3787-3790 Coelambus impressopunctatus Schall
3791-3792 Hygrotus inaequalis F.
3793 Hydroporus tristis Payk.
3794-3795 Hydroporus tartaricus L.
3796-3797 Hydroporus planus F.
3798 Hydrobius rottenbergi Gerh.
3799-3804 Enochrus quadripunctatus v. sahlbergi Fauv.

24 aug. 1968 På mossa nära bryggan.

3805 Staphylinus stercorarius Ol.

Ljusfångst 250W min. 12°

3806-3812 Necrophorus investigator Zett.
3813-3814 Necrodes litoralis L.
3815 Atomaria lewisi Rtt.
3816 Atomaria apicalis Er.
3817 Aderus pygmaeus De G.

User login

Languages