n200-159.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1166

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1166

5439-5440 Chaetocnema concinna Marsh.
5441 Chaetocnema
5442 Chaetocnema mannerheimi Gyll.
5443-5463 Dorytomus taeniatus F.
5464-5468 Dorytomus
5469 Dorytomus affinis Payk.
5470 Dorytomus tortrix L.

Sållning av mossa från aspstammar
i parken vid Vanda å.

5471-5472 Trichocellus placidus Gyll.
5473-5476 Dromius fenestratus F.
5477-5478 Stenus
5479 Stenus geniculatus Grav.
5480 Tachyporus hypnorum F.
5481 Tachinus rufipes De G.
5482 Chaetocnema concinna Marsh.
5483-5496 Dorytomus taeniatus F.
5497-5499 Dorytomus
5500 Dorytomus tortrix L.
5501 Xyloterus lineatus Ol.

Sållning vid dikeskant nära Vanda å.

5502 Olophrum fuscum Grav.

SIBBO, TALLHOLM

13 maj 1972 På marken.

5503 Ceuthorrhynchus

14 maj 1972 Sållning av Formica sanguinea-
stack på berget.

5504 Stenus
5505 Amischa analis Grav.
5506 Conosoma testaceum F.
5507 Dendrophilus pygmaeus L.
5508-5517 Emphylus glaber Gyll.

User login

Languages