n3-153.JPG

Page image: 
Notebook number: 
3
Notebook pages: 
308-309

[s] 308

292-293 Lill-Löfö kuusikosta, saaren eteläosassa lennosta, yöllä 28 / VI 1900
294-300 Lill-Löfö rakennuksen vierustalta 28 / VI
301-303 Lill-Löfö kuusikosta, lennosta 28 / VI
304-307 Lill-Löfö koivikosta, saaren keskellä 28 / VI
308 Lill-Löfö rakennuksen lähellä, Lychnis dioica 28 / VI
309-312 Lill-Löfö rakennuksen lähellä syöteillä 29 / VI
313-320 Lill-Löfö rakennuksen lähellä, Lychnis dioica, yöllä 29 / VI
321-325 Lill-Löfö pohjoisniemestä, leppä, yöllä 28 / VI
317 Lill-Löfö pohjoisniemestä, leppä, yöllä 28 / VI
326-328 Lill-Löfö rakennuksen lähellä, lennosta 29 / VI
329-334 Lill-Löfö rantalepiköstä, yöllä 29 / VI
335 Lill-Löfö katajasta, yöllä 29 / VI
336-344 Lill-Löfö rakennuksen lähellä yöllä 29 / VI
345-346 Lill-Löfö rakennuksen lähellä syötillä 29 / VI
347 Lill-Löfö saaren itärannalta, lennosta yöllä 29 / VI
348-362 Lill-Löfö rakennuksen läheltä yöllä lennosta 30 / VI
363-369 Lill-Löfö saaren eteläosasta, kuusikosta yöllä lennosta 30 / VI
370-377 Lill-Löfö rakennuksen läheltä, yöllä lennosta 1 / VII
378-364 Lill-Löfö saaren eteläosassa, kuusikosta yöllä lennosta 1 / VII
385 Lill-Löfö mäellä talon lähellä yöllä lennosta 1 / VII
386-388 Lill-Löfö mäellä talon lähellä lennosta yöllä 2 / VII
389-398 Stor-Löfö, illalla kuusikosta, lennosta 3 / VII

[s] 309

399-410 Lill-Löfö, rakennuksen läheltä, yöllä 3 / VII 1900
411-412 Lill-Löfö, rakennuksen läheltä, yöllä 5 / VII
413-420 Lill-Löfö, rakennuksen läheltä, yöllä 8 / VII
421-427 Lill-Löfö, rakennuksen läheltä heinikosta yöllä 8 / VII
428 Lill-Löfö, metsäniityltä 6 / VII
429-432 Sumpar, kuusikosta, illalla lennosta 9 / VII
433-438 Lill-Löfö, rakennuksen läheltä lennosta yöllä 9 / VII
439-440 Grötholmen, kuusikosta 10 / VII
441 Morsfjärdin hietarannalta 2 / VII
442-447 Lill-Löfö, rakennuksen vierustalta 11 / VII
448-455 Lill-Löfö, koivukäävästä 11 / VII
456 Gåsholmen, Chaerophyllum. silv. [?: sana] 12 / VII
457-459 Lill-Löfö, rakennuksen vierusta, syötillä 12 / VII
460-465 Lill-Löfö, eteläosa, kuusikko illalla 12 / VII
466-467 Lill-Löfö, rantalepistä yöllä 12 / VII
468 Lill-Löfö, katajasta yöllä 12 / VII
469-479 Knapperskär, rantaheiniköstä, illalla 13 / VII
471-481 Lill-Löfö suon laidasta, lennosta yöllä 13 / VII
482 Lill-Löfö rakennuksen lähellä Lychnis 13 / VII
483-492 Lill-Löfö saaren pohjoisosa, Chyranteum, mäki 14 / VII
493-507 Stor-Löfö, rantakuusisto, yöllä 14 / VII
508 Lill-Löfö, rakennuksen lähellä, lennosta [overlined?] 14 / VII

XML file: 

User login

Languages