n200-237.JPG

Notebook number: 
200
Notebook pages: 
1244

[numerot yliviivattu vihreällä, kts. n200-003 -005]

[s] 1244

I burk med ost i sorkgång på
norra udden.

7317 Tachinus fimetarius Grav.
7318 Sipalia circellaris Grav.
7319 Atheta
7320 Atheta
7321-7326 Atheta sodalis Er.
7327 Atheta

20 juni 1974 Ljusfångst i skogsbrynet min. 8°

7328 Enicmus rugosus Hbst

Ljusfångst nära brunnen.

7329 Anisotoma axillaris Gyll.
7330 Oxytelus sculptus Grav.
7331-7332 Aphodius borealis Gyll.

22 juni 1974 Ljusfångst i skogsbrynet min. 8°

7333 Colon bidentatum Sahlb.
7334 Deleaster dichrous Grav.
7335 Atheta

Ljusfångst nära brunnen.

7336-7337 Aphodius borealis Gyll.

BORGÅ, ONAS, RÄVHOLM

22 juni 1974 På marken.

7338 Rhagium inquisitor L.

SIBBO, TALLHOLM

23 juni 1974 På marken.

7339 Lampyris noctiluca L.

User login

Languages