n37-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
37
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

86 Bryocharis O.K. På stenfoten Jno 25.5. 64
87 Quedius Som 86 Jno 25.5. 64
88 Anthicus Som 86 Jno 27.5. 64
89 Nototecta [Notothecta] Som 86 Jno 27.5. 64
90 Anobium Som 86 Jno 27.5. 64
91 Litargus Som 86 Jno 27.5. 64
92 Corticaria Som 86 Jno 27.5. 64
93 Lathrobium Som 86 Jno 28.5. 64
94 Hydrothassa Korpjärvi. [Korpijärvi] Mh från träd o. på äng Rautjärvi 28.5. 64
95 Corymbites Som 94 Rautjärvi 28.5. 64
96 Furcipes Som 94 Rautjärvi 28.5. 64
97 Olibrus Som 94 Rautjärvi 28.5. 64
98 Meligethes Som 94 Rautjärvi 28.5. 64
99 Bruchus Som 94 Rautjärvi 28.5. 64
100 Atomaria M.S. Drivgods. S vind Jno 30.5. 64
101 Sospita Som 100 Jno 30.5. 64
102 Gymnusa Som 100 Jno 30.5. 64

[ei sivunumeroa]

103 Stenus Som 100 Jno 30.5. 64
104 Myllaena Som 100 Jno 30.5. 64
105 Stenus Som 100 Jno 30.5. 64
106 Longitarsus Som 100 Jno 30.5. 64
107 Longitarsus Som 100 Jno 30.5. 64
108 Corticarina Som 100 Jno 30.5. 64
109 Corymbites Vid Leppälän joki. Mh Jno 1.6. 64
110 Hygropora Hinkanranta. Nedanom landsvägen. Björksav Jno 2.6. 64
111 Dytiscus I Leppälän joki Jno 1.6. 64
112 Scymnus Som 86 Jno 5.6. 64
113 Atheta O.K. S. komposthög Jno 5.6. 64
114 Platysthetus Som 113 Jno 5.6. 64
115 Atomaria Vid vägen Leppälä-Kuurmaanpohja [Kuurmanpohja]. Blommande hägg Jno 5.6. 64
116 Meligethes Som 115 Jno 5.6. 64
117 Atheta Honkalahti. S i bäckdalen nedanför kom. läkar bostaden Jno 19.11. 64
118 Atheta Hattula. S. löv i bäckens närhet Lappee 3.11. 64
119 Scymnus Vid Leppälän joki. Mh från lövträd Jno 5.6. 64

XML file: 

User login

Languages