n37-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
37
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

324 Tachinus Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada Imatra 30.9. 1964
325 Tachinus Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
326 Lathrimaeum Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
327 Epuraea Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
328 Dromius Honkalahti. S. i bäckdalen nedanför kom. läk. bostaden Jno 19.11. 1964
329 Dasyglossa Partala. Bäcktrakten. S. löv. Lappee 17.11. 1964
330 Dasyglossa Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
331 Atheta Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
332 Notiophilus Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
333 Corticarina Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
334 Cassida Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
335 Phyllodecta Salo-Issakka. Under bark i stubbe Imatra 30.9. 1964
336 Atheta Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
337 Batophila Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
338 Stenus Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
339 Atheta Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
340 Conosoma Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964

[ei sivunumeroa]

341 Atheta Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
342 Apion Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
343 Oxypoda Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
344 Tachyporus Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
345 Chaetocnema Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
346 Atheta Honkalahti S i bäckdalen nedanför kom. läkar bostaden Jno 11.12. 1964
347 Rhynchaenus Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
348 Tachinus Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
349 Dorytomus Partala. Bäcktrakten I löv. Lappee 17.11. 1964
350 Tachyporus Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
351 Atheta Som 324 [Salo-Issakka S vid astranden [åstranden] o. vid lada] Imatra 30.9. 1964
352 Tachinus S i skog vid vägsträckan Rasila-Virmutjoki Ruokolahti 2.10. 1964
353 Atheta Som 352 [S i skog vid vägsträckan Rasila-Virmutjoki] Ruokolahti 2.10. 1964
354 Dorytomus Ilottula. S. löv i bäckens närhet Lappee 3.11. 1964
355 Atheta Som 352 [S i skog vid vägsträckan Rasila-Virmutjoki] Ruokolahti 2.10. 1964
356 Atheta Som 352 [S i skog vid vägsträckan Rasila-Virmutjoki] Ruokolahti 2.10. 1964
357 Aleochara Som 352 [S i skog vid vägsträckan Rasila-Virmutjoki] Ruokolahti 2.10. 1964

XML file: 

User login

Languages