n39-005.JPG

Notebook number: 
39
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa, irtosivu]

Rämeet [kaksi viivaa alla]

A. Kangasmaiset rämeet
1. Rääseikkökangasrämeet
2. Varsinaiset rämeet
3. Vesikangasrämeet
4. Rahkaiset vesikangasrämeet
B. Varsinaiset rämeet
[punainen v-merkki rivin alussa] a. Mustikkarämeet
b. Isovarpuiset rämeet
c. Rahkarämeet
C. Nevarämeet
a. Keidasrämeet
b. Niittyvillarämeet
c. Sararämeet
D. Lettorämeet

Niityt [kaksi viivaa alla]
1. Tulvaniityt
2. Turveperäiset niityt
3. Nurminiityt

Korvet [kaksi viivaa alla]
[punainen v-merkki rivin alussa] A. Lehtokorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] B. Kangaskorvet

C. Varsinaiset korvet
[punainen v-merkki rivin alussa] 1. Mustikkakorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] 2. Muurainkorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] 3. Metsäkortekorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] 4. Suokortekorvet

D. Ruoho- ja heinäkorvet (Vesikorvet)
[punainen v-merkki rivin alussa] 1. Saniaiskorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] 2. Tavalliset vesikorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] 3. Vesikortekorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] E. Niittyvillakorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] F. Pajuviitakorvet
G. Nevakorvet
1. Ruokonevakorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] 2. Saranevakorvet
3. Raatenevakorvet
[punainen v-merkki rivin alussa] H. Lettokorvet

User login

Languages