n4-040.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
80-81

[s] 80

John Sahlberg 1906. Coleoptera Dalmatia

112-126 Ragusa, halfön Lapad mest under eklöf den 15 Mars (123 på sandig hafs strand, där ock sågs ett exemplar af Actocharis marina ?, som gick förloradt, 124 på blommande Cypress)
127-167 Trebinje dalen i Herzegovina d. 17 Mars. (127, 133, 134, 141 142 och 163 i öfre Brenodalen inom Raqusas område under eklöf, 145-149 under bark af Platanus, 137, 138, 139 och 153 under löf bland helt små ekbuskar mellan stationen Uskoljne och Trebinje dalen, 157 under mossa på en ekstam bland bergen nära Uskoljne station, en stor del af de öfriga sållade under eklöf.)
168-183 Ragusa (Omble) den 21 Mars, nästan alla sållade under bark löf i en ekskog uppe på bergsluttningen.
184-197 Ragusa (Omble) den 22 Mars mest under bark af Pinus maritimus
198-244 Ragusa -Trebinje dalen i Herzegovina den 26 Mars de flesta sållade under eklöf inom Herzegovinas område. (213 tillsammans med myran 85 inom Ragusas område, 200, 202 och 203 äfven Ragusa
245-366 Metkowite under stenar samt sållade invid grenar och tillflöden till Narenta d. 28 Mars

[s] 81

367-443 begin_of_the_skype_highlighting              81 367-443      end_of_the_skype_highlighting Dalmatien Senj den 2 April (Nästan alla sållade bland löf och slam invid floden Cetinas öfversvämnings områdes kant.
444-454 Spalato den 4 April (Monte Marjan 444-449 tillsammans med Atta barbara 451 på blommande Crucifer, 452 på gulblommande Papilionace
455-506 Spalato på ekursionen till bergen vid Ugopolje station och längs floden Jadro den 5 April (455-458, 472-474, 485, 487, 488, 492-495 501-505 i bergstrakten, mest under stenar och sållade under eklöf, de öfriga i Jadro-dalen, 497-499 på Tamarix
507-621 Knin d. 6 April (560, 567, 569, 570-575, 582, 583, 585, 600, 619 under täta lager af eklöf, de öfriga mest under vegetabiliskt detritus vid floden Kerka).
622-638 Sebenico -trakten den 10 April (622-632 och 637 i trakten af Kerkaflodens mynning mest uppe på stenig bergsplatå, 633-636 och 638 från småbladiga ekbuskar vid staden.)
639-654 Spalato Monte Marjan d. 11 April (639-642 tillsammans med Atta barbara, samma stack bo som 444-449 d. 4 April, 643, 644, 645 allmänna på gulblommig Crucifes, 646, 652, 654 på en vild Reseda art, sist nämnda m. allm. 653 klappad från en Cypress).

XML file: 

User login

Languages