n40-053.JPG

Page image: 
Notebook number: 
40
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Huopalahden talvehtimisnäytteet, 1945.

[käsinpiirretty kartta Pikkuhuopalahdesta mistä ilmenee näytteiden ottopaikat]

Näyte 1. 4.4.1945. Tervalepikkö raitiotiesillan S-puolella.
Maa vielä yleensä lumen peitossa, vain k.o. leppien alue
yhtenäisesti paljas, kuoppapaikat veden vallassa. Näyte
puitten juurilta viemäriojan puoleisesta lepikön reunasta.
yht. n 0,5 m2:n alalta.
Näyte 2. 6.4.1945. Tervalepikkö raitiotiesillan N-puolella.
Uloimpien, pienten tervaleppien juurilta, jotka pieninä
saarekkeina paljastuneet lumesta. Valokuva samasta pai-
kasta. n. 0,5 m2:n alalta.
Näyte 3. 6.4.1945 Edellisestä n. 20 m ylöspäin, isoimman
kiven vierestä, maa jo suurimmaksi osaksi lumesta vapaana
metsikön sisällä (valokuva!), mutta puitten välimaat varsin
vetisiä. Näyte kostean märästä karikkeikosta puun juurelta, 0,5 m?

[ei sivunumeroa]

[tyhjä sivu]

User login

Languages