n4-045.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
90-91

[s] 90 [ja] 91 [teksti ulottuu koko aukeamalle]

4337-4454 Föglö Gripö (med undantag af 1-ar[?] från Degerby 1. VII
4455-4517 Föglö Flisö (o. s. v.) 2. VII Till stor del på hafsstrand
4518-4601 Jomala Prästgården och omgifningar 4. VII Flyttade d. 3. VII till Jomala prästgård.
4602-4676 Jomala Möckelby m. fl. 5. VII
4677-4747 Jomala Prästgården 5. VII Dalkarbyträsket och dess stränder.
4748-4860 Jomala Jomalby 6. VII Till stor del invid eller i lergropar i närheten af Jomalby.
4861-4952 Jomala Södersunda-torp. 7. VII Största delen i eller vid träsket mellan Södersunda och Torp.
4953-5021 Jomala Prästgården 8. VII
5022-5185 Jomala Prästg. o Önningsby (Norrvik) S om Dalkarby träsk 9-10 VII Flyttade till Önningsby Delvis på fågelas
5186-5234 Jomala Prästgården och Önningsby (Norrvik) 11. VII Flyttade 11. VII till Önningsby (E. Dahlbloms torp). Insekterna från Norrvik under tång på stranden.
5235-5348 Jomala Önningsby N. o NO 12. VII De flästa i djup barr(-gran-)skog.
5349-5519 Lemland Lemböle o Knutsboda 13. VII Dels från hafsstrand dels från stranden af Lemböle träsk. (Sedum sexangulare o Veronica spicata bl.)
5520-5674 Jomala Önningsby åt SO 14. VII Åtskilliga under tång.
5675-5834 Jomala Önningsby åt V. till Österkalmar 15. VII
5835-5867 Jomala Önningsby Dahlberg torp. (Regn) 16. VII
5868-5946 Lumparland Kyrkan och åt V. därifrån 17. VII
5947-5965 Lemland Kyrkobyn - Granboda 17. VII
5966-5991 Lumparland (se No 5868) 17. VII
5992-6113 Jomala Önningsby & Prästgården (Jettböle) 18 VII De flesta på Kyrkoängen (Ö om kyrkan) 6122-6133 trol. på Thalictrum flavum (? Spiraea ulmaria)
6114-6247 Jomala Rosmansböle, Öfverby, Kihla 19. VII Phallus impudiens i en myrstack i prästgårds-hästhagen (Snellm.)
(6248-6249) Vihtis
(6250-6373) Karislojo (utom 6263, 6268, 6285 i Lojo) Suurniemi sl. af som.
6374-6380 Fredrikshamn, import. med ärter fr. Tyskland sept.
6381 Lojo, Torhola, sept.

XML file: 

User login

Languages