n4-060.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
120-121

[s] 120

J. Sahlberg 1909. Coleoptera.

152-191 Pieksämäki d. 22 juni (165-179, 181, 185, vid en sandig sjöstrand 6 kilometer fr. station.
192-242 Hattula nära Parola malm d. 23 juni (192, 193, 196-200, 204, 205, 208-212, 218, 230-233, 236, 238 på gungfly vid ett kärrträsk, 211 sållad under mossa i granskog.)
242 Tavastehus i blommorna af Sambucus d. 23 juni.
243-249 Tammela Mustiala, i blommor af Sambucus och Sorbus d. 26 juni.
250-262 Karislojo d. 3 juli (256 under bark af svampig gran, 261 under mossa nära Karislojo kyrka, 252-255 sållad på en fuktigt ställe nära Sienelä.
263-269 Karislojo d. 5 juli (264-268 vid Puujärvi sandstrand).
270-286 Karislojo d. 7 juli sållade på uttorkad vattenpöl bl. våt mossa, löf, etc. mellan Karislojo kyrka och Immola).
287-312 Karislojo d. 8 juli på samma lokal.
313-322 Karislojo d. 8 juli diverse lokaler.
323-331 Karislojo d. 9 juli = 270.
322-337 Karislojo d. 13 juli = 270.

[s] 121

Coleoptera, Hemiptera 1909 J. Sahlberg.

338-353 Karislojo d. 14 juli = 270.
354-366 Karislojo (Karkkali) d. 17 juli.
367-380 Karislojo Kukkasniemi - Immola 19 juli.
381-389 Karislojo Karkkali, i augusti.
390-409 Sammatti d. 25 augusti (394, 398 på Junnisuo)
410-412 Karislojo

Hemiptera 1909 J. Sahlberg.

601 Karislojo Kukkasniemi i maj.
602 Karislojo i juni.
605-607 Pieksämäki d. 22 juni (605 på Ledum å ett kärr, 606 på sandig sjöstrand).
608-616 Hattula d. 23 juni, mest på gungfly.
617 Tammela (Mustiala) d. 26 juni.
618-619 Karislojo d. 7 juli.
620-621 Karislojo d. 8 juli.
622-625 Karislojo d. 19 juli.
625-635 Sammatti d. 25 augusti (629(!) på Junnisuo bland Trichophorum Carices etc. 634 på Ledum.)
636, 637 Sammatti

User login

Languages