n45-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
45
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Lar. variata Önsholm 25/6 01 Töfs. Vartimaa 5/7 03 Branten 17/6 94 Nådendal Uriala [?] 7/8 05 Mariehamn 16/7 89 / Eckerö 05, Ekenäs / Pellinge (O Nyl)
Lar. obeliscata Töfs. Vartimaa 16/6 03 Branten 24/6 94 Mariehamn 14/7 89 Kimito /GS) Runs, Borgå, Ekenäs / Sääksmäki (WH)
Lar. cognata Mariehamn 25/8 00 Parg Heisala 12/8 92 / Nådendal 21/7 (Cl) / Nådendal Fab. ex / Ekenäs vid nr [?] 123, 191 (WH) Hammarl. (N Kars) [?]
Lar. juniperata Åbo 14/9 88 St. Kar. 1/10 92 Åggelby, Hoplax, Kangasala / Runsala
Lar. siterata Nådendal Viiala 10/8 05 1/8 8/8 14/8 18/8 23/8 15/8 26/8 27/8 05 / Kimito 30/9 17 (GS) Runsala, Åbo Cl, Borgå 17 (WG), Karuna, Tvärmne (Storå)
Lar. miata Nådendal, Ernholm,Önsholm / Parg, Åbo, Runs, Sibbo
Lar. truncata / Runs. / Huittinen (Lönngren), Houtskär (WH)
Lar.immanata [?] Runs
Lar. firmata Runsala 29/8 21 Hoplax (Lbd) / Runsala, Borgå 17, Hoplax 28/8 21 (Lbd) Hoplax 30/8 23 (Rudolph)
Lar. serraria Åggelby 28/6 08, Järvenpää 23/6 13 Hindhår 24/& 14 2 ex / Borgå 1 ex Ekenäs 16 1 ex gan (WG) Kolari (Maj)
Lar. taeniata Mariehamn 16/7 89 Vichtis, Nastola, Jaakkima, Nastola / Kuopio / Kyrkslätt 19, 21/7 21 (BW) Keuru (WH) Svartbäck (Auter)

[ei sivunumeroa]

Lar. munitata Joutsa, St Michel, Vichtis,Sakkola, Nurmes, Heinola, Kangasala / Ekenäs 08, 09, 15, 14 enst.ex.[?] [enstaka exemplar?] (WG) + gul nr 199, 208, 207 (Cl) Keuru (WH).
Lar. aptata Vidhtis 4 o 9/7 06 Järvenpää 13/7 13 Nastola 08 / Nådend, Runs. / Esbo 18/7 21 (BW) Impilahti 4/7 16 (Fabr) Birkkala 23/7 06 (Gr)
Lar. olivata [?] Karislojo 28/7 30/7 08 / Geta 7, 20 (Lbd) + 1 ex ab suffusa 1915 utan närm.dok[?][närmare dokumentation?] Finstr (Lbd) Saltvik (T. Brander -BW) / Jom Michels 39 (WH) Lohja 26/7 34 (Harvia)
Lar. viridaria Tofsala Vartimaa, Nådendal, Mariehamn, Branten, Kastelh. / Runs. / Pyhäjärvi [?], Karkku (WH)
Lar. furb. fuscolimb [?] /_
Lar. fluctuata Parg Heisala, Önsholm, Enholm, 1 ex fr. Kangasala 5/7 18 ovanligt klart gråvit m. skarpt tvärb.[tvärbandad?] o. tvärbep[?] på bakvingarna / Eken. Huittinen (Löngrn) Vastalahti, Kilpisjärvi (WH).
Lar. frigidaria /-
Lar. didymata Önsholm 21/7 01, Mariehamn 20,24/7 89/ Eckerö 05, Eken. (WG) Föglö Jyddö (WH) Tytärsaari T:hus (WH)
Lar. cainbrica Valamo 29/7 93 Jaakkima 21/7 93 / Birkkala 20/6 13 (Gr)
Lar. parallelohmiata [?] Marieh. 24/8 00 Jaakkimaa 93, Vichtis 07, Alberga 09/ Hollola 18, Esbo 21 (BW)
Helsinge (APps) Lojo (WH)
Lar. annotinata Åggelby, Kangasala / Ekenäs 16, Borgå 17 Lemmenj., [?] Utsjo. Kilpisj. Saana, Ivalo, Paanajärvi (WH)

User login

Languages