n4-064.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
128-129

[s] 128

1819-1857 Kangasala, 12-14 aug, på telefonstolpar och björkstammar.
1858-1896 Kangasala, 17 aug, längs den uttorkade ån till Roine.
1897-1901 Kangasala, 17 aug, å telefonstolpar.
1902-1942 Kangasala, d. 18 aug, längs samma å, tachiniderPeucedanum pal.
1943-1947 Kangasala, d. 18 aug, på telefonstolpar.
1948-1956 Kangasala, d. 19 aug, Wääksy, på björk.
1957-1970 Kangasala, d. 19 aug, Wääksy, med släphåv.
1971-1979 Kangasala, d. 21 aug, längs ån mellan Vesijärvi och Längelmävesi.
1980-1981 Kangasala, d. 22 aug, å stolpar.
1982-1990 Messuby d. 24 aug, på björkstammar.
1991-2008 Messuby d. 31 aug, med släphåv.
2009 T:fors d. 25 aug, björk.
2010-2024 Messuby d. 2 sept. mest på björkstammar
2025-2055 Messuby d. 4 sept., med släphåv, Tammela.
2056-2103 Birkkala(Ta)[?:lyhenne] d. 7 sept., med släphåv.
2104-2110 T:fors(Ta)[?:lyhenne] d. 8 sept.
2111-2121 Messuby, d. 9 sept., på björk.

[s] 129

2123-2142 Nagu, Ernholm, d. 22 juli.

Richard Frey. Sommaren 1910
[Esimerkki numerolapusta] (Malvafärgade lappar)

1-8 Helsingfors, mars.
9-71 Messuby, mars, huvudsakligen med såll, eller på trädstammar o. trädrötter.
72-116 Helsinge, 8 maj, Hoplaks, mest med släphåv.
117-118 Helsingfors
119-198 Helsinge, Åggelby.
199-230 Messuby, den 27 maj, med släphåv.
231-280 Messuby, den 30 maj, Järvensivu.
281-303 Lojo, Kouvola, 5 juni.
304-317 Lojo, Kouvola, 6 juni.
318-340 Lojo, Kouvola, 7-10 juni.
341-382 Lojo, Kouvola, 11 juni, lund.
383-396 Lojo, Kouvola, 12-17 juni.
397-422 Lojo, Kouvola, 18 juni.
423-425 Kangasala, aug.
426-460 Kangasala, 28 juli, Wääksy kvarn, på fönsterrutor ovanför vattenrännan.

User login

Languages