n46-010.JPG

Page image: 
Notebook number: 
46
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Arctia quenseli = larven: som ung är larven rött ljust grågul med vit rygglinie och glesa hår, som halvvuxen, på ryggen svart med vit rygglinie. Rygglinien kan vara avbruten och begränsas endast av svarta vårtor. Sidorna äro ljusare gulgrå rödbruna, stundom med sammanhängande gulgråröda sidorygglinier stundom på denna plats endast med gulröda vårtor på dessas plats. Behåringen är relativt gles: genast efter hudömsningen tätare senare glesare; kort, gulgrå, grågulröd, stundom mörkare, svartgrå på ryggen. Huvudet är svart.

I sista? >s>(nästsista?) skinnet är larven för det mesta ovan svart korthårig, med svart huvud. Behåringen är rätt så likartad; något längre [?] på de 2 sista lederna [?] Rygglinien är mer l. mindre sammanhängande, vitaktig (fullständig vit rygglinie är sällsynt och är sällsyntare ännu sällsyntare även sgs [så gott som] försvunnen rygglinie, mest besår den dock endast av en liten punkt och ett litet streck på var led. Sidorygglinierna bestå hos alla t. v. e 30 st av en stor grågul - rödgul vårta på varja led. Behåringen på sidorna ovan fötterna är hos alla rödgul stundom även bakom huvudet över ryggen. Baken är svart, bröstfötterna svarta. Bak- o anal]fötterna gulgrå - gulröda. och alldeles enstaka förekommer ockragult huvud. En mindre allmän larsort[?] [larvsort?] är [?] s.g.s [så gott som] helt rödhårig; å de 2 sista lederna är de långa håren[?] dock aflösf[?] svarta ännu i [tunnistamattomia sanoja]
25/8 iakttogs 2 gespinster, men larverna kortade[?] sig när burkarna berördes; gespinsterna voro glesa, grågula påminnande om de förut kända A quenseli gespinsterna, men glesare o. ofullständigare

[ei sivunumeroa]

26/8 -39 hittades den första puppan, löst ligggande utan gespinst. Trol. ♂ puppa; ett gult band mellan vingslidornas[?] bakre kant och första abdominalringen; 26/8 39 på kvällen hade en annan larv blivit puppa troligen ♀ , puppa och troligen samma fel blott ännu värre, därtill plattad; 27/8 hittade ännu 2 puppor, varav en fullständigt felfri och en med ett mindre gult band mellan vingslidorna och första bakkroppsleden.
27/8 39 ännu en puppa, som enl. vad jag kan se är felfri;
27/8 -39 ännu 1 normal puppa = 6 st
30/8 39 ännu 2 normala puppor =8 st varav 5 normala.
31/8 39 på morgonen ännu 1 puppa; på kvällen ännu en puppa = 10st
2/9 39 ännu en normal puppa = 11 st.
6/9 39 ännu en normal puppa = 12 st
6/9 39 på kvällen 2 normala puppor = 14 st.
8/9 39 på morgonen 1 normal puppa = 15 st
11/9 39 på kvällen 1 normal puppa = 16 st.
25/9 39 fanns en puppa vid återkomsten fr Hfors = 17 st

4/9 39 kl 11.30-12 på natten kläcktes de 3 första lika fullt felfria pupporna och gåvo 2 ♀ ♀ + 1 ♂ av vilka ♀ fullt normal, 1 ♂ med ena vingen obetydligt kortare och 1 med båda vingparen något för små, de 2 honorna med [jatk. seur. siv.]

User login

Languages