n4-071.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
142-143

[s] 142

J. Sahlberg 1911. Coleoptera.

588-589 Pojo Skuru station d. 18 Sept. (588 tagen i stor mängd från Carex arter på sumpig strandäng på aftonstunden)
591-623 Karislojo d. 24 Sept. (591-622 under fogelkadaver i Puujärvi skog).

[s] 143

Hempitera 1911. J. Sahlberg.

Hemiptera [perässä esimerkki pienestä sinisestä näytelapusta]

501-502 Karislojo (Kukkasniemi trädgård) d. 2/VI
503-507 Karislojo vid Makkarjoki bäck d. 14 juni (506 i relikt vatten bland Myriophyllum
508
509-514 Karislojo, Karkkali d. 26 Juni
515-516 Karislojo vid Murtolampi d. 28de
517 Karislojo troligen från Makkarjoki
518
519
520-523 Karislojo Karkkali d. 29 Juni (520 på ek, 521 på lind)
524-529 Karislojo vid Murtolampi d. 6 Juli (På Phragmites togs ett exemplar af Teratocoris antennatus Boh., hvilket förkom. v. prepareringen)
530 Karislojo Kukkasniemi d. 11te
531-538 Karislojo Haapajärvitrakten d. 12 (571 på en gammal stor granstubbe, 537 på Pteris, 538 på Calla palustris i djup granskog.)
539-541 Karislojo Karkkali d. 13 Juli
542-546 Karislojo Särkijärvi trakten d. 14 Juli (542-543 på svart kärr, invid ett litet träsk beläget omkr. 250 fot öfver hafvet bland en fin lefvermossa eller på kal kärrjord bl. Dorcera, 544-545 på tall, 546 på Spir. salicifol.

User login

Languages