n4-073.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
146-147

[[s] 146

J. Sahlberg 1911 Öfriga insekter utom Col. och Hemiptera
Öfriga ordningar. [sininen paperipala]

601 Karislojo Kukkasniemi med Form. rufa.
602-603 Karislojo Kukkasniemi bo i jorden liksom F. cunicularia d. 29de
604-605 Karislojo Kukkasniemi trädgård d. 29 Juni
606-622 Karislojo vid Makkarjoki mynning d. 14de (622 tagen Armas Anthoni)
623-653 Karislojo mest åt Immola sidan (651 vattnen i granskog, 644-648 i Kukkasniemi trädgård
654-656 Karislojo omkr. 20de Juni
657-689 Sammatti d. 21 Juni (657-670 på Junnisuo 662, 667 allm. 666 rar, 682 i stack bygd nästan uteslutande af blad af Vacc. Myrtillus, 683 sållad med densamma.)
690-705 Karislojo (Karkkali) d. 26 Juni
706-709 Karislojo d. 27 Juni
710-730 Karislojo Murtolampi d. 28 Juni
734 Karislojo Pukkila
735-764 Karislojo Karkkali udde d. 29 Juni
765-799 Karislojo vid Murtolampi d. 6 Juli
800-822 Karislojo Haapajärvi trakten d. 12te Juli (820 i en stor af fin sand uppförd stack bland ljung på högt berg)
823-829 Karislojo Karkkali d. 13 Juli

[s] 147

Öfriga insekter utom Col. och Hem. 1911 J. Sahlberg

830-834 Karislojo Särkijärvi d. 14de (834 på tall)
835-887 Karislojo Karkkali d. 17de (836 har lefvande vackert azurblå ögon)
888 Karislojo Kukkasniemi trädgård (på en gurkbänk sågs en klump små diptera rulla fram, den insattes i profrör och befanns bestå af 4 ♂ som med genitaltången fattat om en ♀ hvilken sålunda dansande lik "Amsterdams flickor"
889-890 Karislojo Kukkasniemi d. 20de Juli
891-918 Karislojo Murtotrakten d. 22 Juli (915 på Rhamnus frangula
919 Karislojo på Salda Sahlbergi kärret bakom Särkijärvi d. 14 Juli
920 Karislojo Svärmande omkr. äppelträd (rysk rosenkalvi d. 23 Juli
921-991 Sammatti d. 24 Juli (922 i samma stack som 622, 921 i en närbelägen stack ♀ större argare, 924 byggande under jorden, 990 tillsammans med 622 fl. ex. sedda i det sållade, 966-988 åtminstone de flesta tagna i bergshålan vid en källa 942-946, 954-958 på Junni suo.
992-996 Karislojo Kukkasniemi d. 27-28 Juli
997-1002 Karislojo d. 28de
1003-1016 Karislojo Haapajärvi trakten d. 29 Juli (1015-1016 vid Välijärvisjö
1017-1034 Karislojo Karkkali d. 1 Augusti

XML file: 

User login

Languages