n46-012.JPG

Notebook number: 
46
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[irtosivu]

Anarta staudingeri, larven (äggen ljusgröna) nysskläckt: huvud svart, somliga med svart nackskold, obestämt och genomskingligt gulgröna; efter att hava intagit föda, Taraxacum l. gräs, synas de mörkare gröna i främra hälften, ljusare obestämt gulgröna i bakre hälften.

I de 2 sista skinn bytena svarta, stundom på ryggen med inbladning av brunt och med på en diagonalt ställd ruta å varje led vilken stundom ganska otydlig. Å varje led finnas dessutom på ryggen 4 ( 2 å vardera sidan) svarta blänkande svagt upphöjda punkter samt 2 likanda å vardera sidan. Huvudet blänkande svart, dv [?] nackskölden, som har en vitgul fin linie längs mitten och antydning till en likadan å vardera sidan denna teckning är otydlig hos endel; ryggen begränsas på vardera sidor av en otydlig, bakåt klarare framträdande gulgrå linie, som är avbruten å ledgångarna och stundom kan vara otydlig. Larverna leva nedkrupna i födan eller i mossa och synas aldrig; krypa gärna in i grässtrån i sammanrullade blad o dyl. och sky ljuset.

8/9 38 Kröp den första larven ned för förpuppning och 9/9 38 haden den redan bytt skinn och den första välbildade puppan bildats.

User login

Languages