n201-005.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Aculeat-fyndorter i Parikkala
enligt Rabbe Elfving.

1) Särkisalmi: Halict. inermis, Biastes.

2) nedanför Surumäki, invid järnvägen: Psitjyrus
barbutellus på Centaurea.

3) Den stora skärningen vid järnvägen mellan sta-
tionen och landsvägsbron över järnvägen, såväl
i som uppe på sidorna.
4) Planen invid kyrkan ock strax W därom.
5) Joukio, i trakterna av bron över den nya järn-
vägen.

6) Koitsanlahti, fina Mikros på lönnnstammarna och
på Artemisia absinthium.
Särkisalmi
1 km.

[sivun vasemmassa alareunassa
käsin piirretty kartta]

rött hus.

järnväg.

Rabbe Elfving. Kuopio.
Minna Canthinkatu 56.

User login

Languages