n201-009.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Agrotis (Noctua, Triphaena) janthina Schiff.

(Noctuae, Agrotinae)

Nordström, Fr. Svenska Fjärilar: p. 111. Pl. 19, fig. 10 ♂
Västra Sk., Hall.

Lampert & Cholodkovsky: p. 176, A. janthina Esp,, T. 33,
Fig. 7. Kesäkuusta-syyskuuhun Keski- ja Eteläeuroopas-
sa, Venäjällä.

Suomen Perhostutkijain seura: Syyskuun kok. 1965 il-
moitettu Suomelle uutena: U: Suomenlinna, 17.8.1965 (Tuuk
ka Talvio). Laji todettu Tanskassa jo 1875, se on siel
lä yleistynyt, eikä ole enää mikään harvinaisuus siel-
lä. Norjassa tavattu 1926 ja Ruotsista 1927. Expansio-
laji, joka mahd. vaeltanut Suomeen.

User login

Languages