n201-049.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Bovingin liuos.

Rec/

Sol. acid. acet. 33%.
Sol. hydrarg. chlor. corr. (1:1000)
Glycerol aa 25,oo
Spir. fort. 125,oo
Aqv. dest. 200,oo
MDS. Hyönteisten, etenkin toukkien konser-
vointiin.

Hämähäkit maseroituneet tässä liuoksessa, pa-
rempi säilöä ne 70% alkohooliliukseen (ilm. Pont.
Palmgreen kirjeessä 1962).

User login

Languages