n201-068.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

-- Analcellen lang og tilspid (Som. fig. 13). Bag-
krop slank och cylindrisk ------------------------- 7.

7. Anteenner laengre och a standen fra antenne-
basis till isse. Mindre (4-7 mm) gråsorte fluer.
6. Thecophora Rond. (=Occemyia Rob. Desv.)

- Antenner kortare end afstånden fra antenne-
basis till isse (Fig. 13) Större (8-9) brune
fluer •••••••••••••••••• 7. Sicus Scop.

Hos Dalmania vinger med kort analcelle och
♀ har en lang laeggebrod. Denne mangler hos andre
conopidae oo, der till gengaeld på undersidan
af 5. baakropsled har ett uparret organ, kal-
det theka. Detta er snar langt och kloformet
fig. 7 snart ganske lille (fig 8) eller skaelformet.

Katso Myopa ja Occemyia! Physocephala Schin.

[seur. sivu]

Corticaria dentiventris Poppius.
(Lathrididae)

B. Poppius: Ueber einige Lathridiiden. M.F. et F.
F. 29. p. 84-87. Li: Inari, Puorresoivi 22.7.1899,
L.kem. Saariselkä, Muorravaarakka 30.8.1899,
Itä-Sipeeria: Ustkut, Aldanin suisto, Ust-Wilui,
Shigansk useita kpl. heinä-elok. 1901.

Li. Utsjoki, Onnela. Tenojoen rantapensaikosta
siivilöity 3 kpl, joista 1 (in coll. Palm.), 1 ♂
17.6.1948 ja 1 ♀ 15.6.1948 (in coll E. Thuneberg)
Myös G. Blomkvist ottanut samasta paikasta.

User login

Languages