n4-088.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
178-179

[s] 178

2778-2887 Muonio, den 4 juli, bäcken S-ut.
2888-2957 Muonio, den 5 juli, bäck 7 km N om kyrkbyn
2958-3134 Muonio, den 5 juli, Ylikylä, å kärr.
3135-3199 Muonio, den 6 juli, Ylikylä, sankå [sanka?] ängar.
3200-3251 Muonio, den 6 juli, längs vägen mellan Ylikylä o. kyrkbyn.
3252-3324
3252-3324 Muonio, den 7 juli, till Olostunturi
3325-3504 Muonio, samma dag juli, på kvällen, söderut längs Muoniokoski.
3505-3743 Muonionalusta (Suec. bor.) den 8 juli, (Mycetophilid. invid Muoniovaara).
3744-3778 Muonio, den 9 juli, kyrkbyn.
3779-3786 Muonio, den 9 juli, å kyrkogårdsgärdet.
3787-3796 Muonio, den 10 juli, Ylikylä.
3797-3994 Enontekis (Le.[?]) den 11 juli, Palojoensuu.
3995-4245 Enontekis den 12 juli, uppför Palojoki och några sidoåar.
4246-4283 Karesuando (Lapp. seuc.) [suec.?], den 13 juli, mellan Palojoensuu o . Kuttainen längs Muonio elv.
4284-4361 Enontekis den 13 juli, samma sträcka men på finska sidan.

[s] 179

4362-4415 Enontekis, den 14 juli, längs elven mellan Kuttainen o. Karesuando.
4416-4421 Karesuando den 14 juli, längs elven mellan Kuttainen o. Karesuando på svenska sidan.
4422-4475 Karesuando den 16 juli, kring kyrkbyn (storm, regn, +4° C, liksom föreg. o efterl. dagen).
4476-4582 Enontekis, den 17 juli, nedanför Sakkaravaara, mitt emot Karesuando, längs stranden.
4583-4626 Enontekis den 19 juli, samma lokal.
4627-4657 Karesuando, den 19 juli, Kuttainen.
4658-4667 Enontekis, den 19 juli, Palojoensuu.
4668-4707 Enontekis, den 20 juli, Palojoensuu, uppför Palojoki.
4708-4763 Enontekis, [den 20 juli] samma dag, langs [längs] Tapokoski (störtregn)
4764-4801 Muonionalusta (Suec. bor.), den 22 juli, Muoniovaara.
4802-4805 Muonio, juli, kyrkobyn (denna o. följ. dagar regn!)

XML file: 

User login

Languages