n201-142.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Hoplocampa testudinea Klug. I.

(Tenthredinidae, Nematinae).

Hellén, Wolter: Die Nematinen Finnlands. Not. Entom. 40
(1960) p. 7.: Die Larve lebt in Äpfeln und Birnen. N-, M-
u. Ost-Europa. -Mesonotum dicht punktiert, matt. Meso-
notum und Hinterleib Schwarz. Stigma an der Basis
mit schwarzem Fleck. L. 5-7 sm. -Sa: Lappee (Vappula)

Vappula, Niilo, A.: Kokousselost. Ann. Ent. Fenn. 25, p. 52
(Ref. 54): Ilmoitti maalle uutena omenapistiäisen
Hoplocampa testudinea Kl., jota ainakin v:sta 1955
on esiintynyt Lappeella (ES) omenien tuholaisena. Jois
sakin puutarhoissa sen on kerrottu v. 1957 vioitta-
neen jopa 30% omenan raakileista.

Vappula, Niilo A.: Suomen viljelyskasvien tuhoeläin-
lajisto. Annal. Agricult. Fenniae, Vol. I. Seria Animalia
Nocentia N. 5. (1962) p. 102. -Tuhoa tavattu myös Lau-
ritsalan kauppalan alueella.

1959 kävin Lappeen pitäjässä mv. Eero Penttilän (os
Lappee Lasola, puh. L:ranta 45018) opastuksella Toivo
Nikun talossa jossa suuri osa raakileista oli Hop-
locampan ontoksi syömiä ja sivussa reikä, josta u-
lostukset pursuivat siirappimaisena ruskeana puuro-
na ulos sivulla olevasta reiästä. Toukat olivat ko-
teloituneet verkkomaiseen kudokseen mutta olivat
sitten kuolleet omenista vuotaneeseen nesteeseen
IX Pohjoismaisen kokouksen aikana elokuussa.

13.6.1964 Kävin Pentin kanssa Eero Penttilän luona
Lasolassa, joka kertoi lajia esiintyneen viime vuon
na runsaslukuisena Aarne Mustolan talossa Lappee Ra
sala, Toivo Nikun talossa Lappee Lasola ja Lappvedel
lä Lauritsalassa useissa Puutarhoissa, joita Pentti-
lä käynyt ruiskuttamassa. Omenapuu täydessä kukassa
n. 3 p:n ajan, ilta (kl.18) liian myöhäinen, joten la-
jia ei löytynyt Nikun puutarhasta.

22.7.1964. Kerätty n. 30 Hoplocampan viottamaa ome-
naa Eero Penttilän pihasta Lappeen Lasolasta. Luulta-
vasti jo kaikki menneet maahan koteloitumaan. Pantu
viljelykseen turvepohjalla. Ne jotka halkaisin oli-
vat jo tyhjiä. Ensi kertaa esiintyi Penttilän pihass
kolmessa puussa.

User login

Languages