n4-090.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
182-183

[s] 182

Ahnger hemiptera fr. Transcaspia

Skåp No 57 låd. 22 fr. 1667 i låd. 35 (numm, lapp. violett) [Yllä esimerkki violetista lapusta, jossa nro] 2336

1000-1028 Firiuza 21/ VII (etik. Kopet-Dagh) å tistlar och gräs
1029-1053 Firiuza 26/ VII 1906
1054-1061 Aschabad 10/ VII 1907
1062-1075 Firiuza 29/ VI 1907
1076-1081 Firiuza 12/ VI 1906
1082-1122 Aschabad 3/ VIII 1906 Sandöken 4 werst SO fr. Asch.
1123-1147 Firiuza 16/ VII 1907
1148-1170 Krasnowodsk 7/ V på blommor
1171-1197 Samarkand 22/ V 1906
1198-1218 Krasnowodsk, järnvägsträdgården
1219-1222 Aschabad 28/ V 1905
1223-1241 Taschkend 27/ V 1906 järnvägsträdg.
1242-1243 Transcaspia
1244-1247 Aschabad 18/ V
1248-1257 Germab-Kurkulab 4/ VII (etik. Transcaspia)
1258-1268 Gaudan 22-23/ V 1905 42 werst söder fr. Aschabad, i Kopet-Dagh bergen (etik. Kopet-Dagh)
1269-1276 Aschabad 27/ VI 1902 på Salsola rötter

[s] 183

Ahnger, hemiptera fr. Transcaspia

1277-1283 Aschabad 1/ VII med håf å blommor
1284-1298 Aschabad 16/ III på vilda blommor
1299-1301 Firiuza 26/ VII 1903 vid vattenranden af ån
1302-1332 Krasnowodsk 23/ VII under stenar
1333-1349 Serachs 6-10/ IV 1905 (etikett. Transcaspia)
1350-1362 Aschabad 8-11/ VIII Lampe
1363-1385 Firiuza 15/ VIII 1906 med håf
1386-1407 Krasnowodsk 13/ III
1408-1410 Aschabad 30/ XI 1896
1411-1419 Merw 19/ XI 1896
1420-1422 Jagly-olum 12/ VI (etikett. Transcaspia)
1423-1427 Jagly-olum 28/ V (etikett. Transcaspia)
1428-1437 Transcaspia
1438-1468 Kurkulab 4/ VII 1901 (etikett. Kopet-Dagh)
1469-1499 Misiune 8/ VII 1901 (etikett. Persia bor.)
1500-1505 Firiuza 26/ VII 1903
1506-1521 Aschabad 28/ V 1905 Lampe
1513-1521 Samarkand 4/ VI 1906
1522-1531 Serachs 14/ V 1903 (etik. Transcaspia)
1532-1534 Jagly-olum 9-10/ november under Salsola (etikett. Transcaspia)

XML file: 

User login

Languages