n4-098.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
200-201

[s] 200

―(535. 536. 539 på Betula nana; 540 på torr mark invid landsvägen.)
541-543 Orivesi, d. 20 Juli invid Korkiakoski station; (541-542 på tall; 543 i gräset invid vägkanten.)
545-552 Karislojo 16 Aug. Karkkali; (545-547 på Larix i trädgården.)
553 Karislojo under bark af gran.
554-556 Karislojo Kukkasniemi 1 Sept.
557 Karislojo Haapajärvi trakten d. 2 Sept.
559-560 Helsingfors i Sept.
561-562 Helsingfors Hoplax träsk d. 23 Okt.
563 Helsingfors Sörnäs 18 Nov.
569 Helsingfors Hoplax träsk 28 Nov.
570-576 Helsingfors Hoplax träsk d. 7 Januari 1913

[s] 201

Öfriga insektordningar 1912.

701-703 Karislojo, slutet af Maj.
704-707 Karislojo, Kukkasniemi, på ros d. 9 Juni
708-712 Karislojo, Karkkali d. 12
713 Karislojo, d. 23 Juni
714-732 Lappvesi Simola d. 25 Juni. (715 vid Simola fors.)
733-757 Jyväskylä. d. 5 och 6 Juli. (752 i gammal sågspån vid Haapakoski fors d. 5. VII; äfven bon funna, bevingade exemplar förgäfves eftersökta; 751 på torr asp stam.)
758-762 Jyväskylä. d. 8 Juli.
763-801 Jyväskylä. trakten d. 9-13 Juli (Koskensaari fors d. 11 Juli, på stenar i forsen.)
802-809 Laukas. d. 15 Juli. (802-805 på stenar v. Kuhankoski; 808 likaså).
810-817 Keuru. Asunta d. 17 Juli.
818 Keuru. Asunta d. 18 Juli. i murken trädstam.

User login

Languages