n4-110.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
224-225

[s] 224

2918-2931 Tvärminne Zool. St. den 31 juli.
2932 Esbo aug.
2933-2956 Messuby den 20-21 aug; 2935-2954 å Farsetia incana; 2955-2956 å björkstammar.
2957-
2957-5969 Messuby den 3 sept.
2970-2997 Messuby den 4 sept. Kalevankangas

Richard Frey År 1913.
[vaaleanpunertava suorakulmio, jossa painettu numero 989] (laxfärgade lutande nummerlappar)
1-2 St. Petersburg den 6 juni, å väggar.
3-13 Wologda den 8 juni.
14-60 Arkangelsk den 10 juni, i staden.
61-77 Arkangelsk den 10 juni å väggar.
78-166 Arkangelsk den 11 juni, invid afstjälpningsplatsen; 154-157 å hästkadaver; det öfriga å sumpig Salix-äng; Polygala blomma.
167
167-182 Arkangelsk den 12 juni samma dag i staden å väggar.
183-270 Arkangelsk den 12 juni, å kärr med gran och Betula nana.
271-286 Arkangelsk [den 12 juni] samma dag på kvällen i staden
287-323 Arkangelsk den 13 juni i staden (regn).

[s] 225

324-456 Arkangelsk den 14 juni, nära järnvägsstationen på andra sidan Dviná; Salix-etc-lundar; i bladslidorna av Veratrum album hade en massa små dipt. o. hym. sökt skydd för blåsten.
457-482 Arkangelsk den 14 juni, med såll.
483-484 Arkangelsk den 15 juni, i staden.
485-685 Kusomen den 16 juni, längs strandbranterna av en biflod till Varsuga, Salices, Veratrum, Orobus o. Adoxa; löfäng.
686-726 Kusomen [den 16 juni] samma dag, sandstränder vid Varsuga.
727-793 Kusomen den 17 juni längs käll å hov å sandbranter invid en biflod till Varsuga (Mycetoph.)
794-943 Kusomen den 17 juni främst å Salices.
944-945 Kusomen [den 17 juni] samma dag i byn.
946-951 Kusomen den 18 juni å havstrand.
952-1002 Kusomen den 20 juni å strandmarkerna (storm o. regn) uppåt längs Varsuga (Betula blommor)
1003-1006 Kusomen den 20 juni hos Formica rufa.
1007-1152 Kusomen den 21 juni på andra sidan av Varsuga-floden, över sand- [jatkuu]

User login

Languages