n83-036.JPG

Notebook number: 
83
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

58 Pieris napi d-o [dito]
59 Vanessa c. album på backe Getb 21 juni
60 Vanessa urticae d-o [dito] 29 juni
61 Aglia tau Käla på äng 23 juni
62 Colias hyale d-o [dito] på åker [Käla] [23 juni]
63 Lycaena d-o [dito] [Käla] [23 juni]
64 Leucophasia sinapis d-o [dito] [Käla] [23 juni]
65 Cossus cossus utkommen ur puppa 23 [juni], larven tagen i Åggelby den 27 april, blev puppa omkring den 25 maj.

ei sivunumeroa

66 Hesperia comma på äng Getb 17 juni
67 Gonepteryx rhamni d-o [dito] [på äng Getb 17 juni]
69 nattfly Getb 23 juni
70 nattfly d-o [dito] [Getb 23 juni]
71 nattfly i trädgård d-o [dito] [Getb] 24 juni
72 Sphinx elpenor på syren Getb 24 juni
73 Plusia crysitis utkommen ur puppa 25 juni 25 juni
74 Pieris braccicae [brassicae] Getb 26 juni
75 Parnassius apollo Getb på bergssluttning d-o [dito] [26 juni]
76 Diacrisia sanio [sannio) Getb skogsäng d-o [dito] [26 juni]

XML file: 

User login

Languages