n4-112.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
228-229

[s] 228

3111-3114 Kantalaks, den 4 juli, mellan Sascheika o. Kantalaks
3115-3157 Kantalaks, [den 4 juli] samma dag på e.m., under stenar etc. invid byn.
3158-3226 Kantalaks, den 5 juli, å Carum carvi.
3227-3258 Kantalaks, den 5 juli, å gran o. tall.
3259-3289 Kantalaks, den 5 juli, i gräs.
3290-3292 Kantalaks, den 5 juli, å Ledum.
3293-3304 Kantalaks, den 5 juli, å Fucus p. pt.
3305-3415 Kantalaks, den 6 juli, invid byn, främst å barrträd; n:o 3373-3415 i gräs (tidtals regn, liksom föreg. dag).
3416-3582 Kantalaks, den 7 juli, uppåt längs Niva.
3583-3636 Kantalaks, [den 7 juli] samma dag längs havskusten österut; Syrph. å Ledum.
3637-3679 Kantalaks, [den 7 juli] samma dag å havstranden .
3680-3815 Kantalaks, den 8 juli, circa 5 verst N-ut, lundlokaler.
3816-3817 Arkangelsk den 10 juli, i staden.
3818-4073 Arkangelsk den 11 juli, på stationsidan av Dvina, yppigt lummiga lundar (Veratrum blom.) Heracleum, Sium, Geran. pratense)

[s] 229

4074-4079 Arkangelsk, den 12 juli, i staden.
4080-4268 Ponoj, den 13 juli, på strandsluttningen midt emot byn (Veratrum, Aconitum, Pedicularis spp., Hedysarum, Cineraria etc)
4269-4274 Ponoj, [den 13 juli] samma dag, på tundraplatån.
4275-4289 Ponoj, [den 13 juli] samma dag, vid byn.
4290-4479 Ponoj, den 14 juli, å tundran.
4480-4572 Ponoj, [den 14 juli] samma dag, i dalgången Mjelnitoschni rozok.
4573-4852 Ponoj, den 15 juli, till Balschoi parog och den forna stora flodbädden "Malaja brevennaja rozok", yppiga Salix-buskager.
4853-4857 Ponoj, den 15 juli, vid byn.
4858-5020 Ponoj, den 16 juli, söderut längs tundran mot Ponoj fjordens mynning
5021-5362 Ponoj, den 17 juli, längs en smal dalgång, nära byn på andra sidan Niva (Mycetoph. etc.)
5363 Ponoj, den 17 juli, vid byn.
5364-5376 Ponoj, den 17 juli, vid byn, under stenar.
5377-5566 Ponoj, den 18 juli, längs Mjelnitoschni rozok.

XML file: 

User login

Languages