n4-114.JPG

Page image: 
Notebook number: 
4
Notebook pages: 
232-233

[s] 232

Insekter samlade år 1913 av Wolter Hellén
(vita nummerlappar)
[sarakejärjestys]Diptera Coleoptera Hymenopt. Hemi etc.
april-maj Helsinge (Se min egen kladd) 1-185 1-142 1-103 1-29
8 juni Hologda – 143 102-103 –
10 juni Archangelsk 186-211 144-161 104-106 30-35
11 juni Archangelsk 212-258 162-191 107-117 36-39
12 juni Archangelsk 259-280 192-226 117-130 40-44
13 juni Archangelsk 281-297 227-231 131 45-49
14 juni Archangelsk 298-386 232-260 132-189 50-55
15 juni Archangelsk – 261-262 – 56-57
16 juni Kusomen 387-507 263-283 190-242 58-72
17 juni Kusomen 508-537 284-341 243-261 73-80
18 juni Kusomen 538-543 342-355 262-263 –
19 juni Kusomen 544-559 356-458 264-272 81-84
20 juni Kusomen 560-569 459-511 273-279 85-88
21 juni Kusomen 570-623 512-576 250-310 89-97
22 juni Kusomen 624-737 577-621 311-411 98-113
24 juni Kantalaks 738-766 622-664 412-426 114-119
25 juni Kantalaks 767-830 665-684 427-515 120-136
26 juni Kantalaks 831-886 685-701 516-552 137-144

[s] 233

27 juni Kantalaks 887-971 702-744 553-575 145-163
28 juni Kantalaks 972-1002; 1-93 (med svart streck under nummern) 745-752 576-641 164-173
30 juni Jokostrov 94-116 753-754 642-649 174
1 juli Bjelo-guba 117-206 755-771 650-736 175-191
2 juli Bjelo-guba 207-217 772-776 737-746 192
3 juli Bjelo-guba 218-222 777-780 747-751 –
4 juli Kantalaks 223-226 781-791 752-758 –
5 juli Kantalaks 227-287 792-808 759-814 193-198
6 juli Kantalaks 288-300 809-815 815-821 199-200
7 juli Kantalaks 301-387 816-850 822-930 201-216
8 juli Kantalaks 388-437 851-863 931-981 217-224
10 juli Archangelsk 438-448 864-867 982-986 –
11 juli Archangelsk 449-507 868-881 987-1002; 1-70 (med svart streck under nummern) 225-233
13 juli Ponoj 508-544 882-934 71-150 234-247
14 juli Ponoj 545-653 935-958 151-196 248-257
15 juli Ponoj 654-731 959-993 197-241 258-279
16 juli Ponoj 732-852 993-1002 242-277 280-293
17 juli Ponoj 853-1002; 1-10 (med svart tvärstreck over nummern) [Numerot vinosti yliviivattuja tässä sarakkeessa tästä eteenpäin] 1-21 278-313 294-313
18 juli Ponoj 11-80 22-62 314-351 314-322
21 juli Gavrilovo 81-150 63-64 352-388 323-335
22 juli Gavrilovo 151-185 65-100 389-439 336-347
23 juli Gavrilovo 186-239 101 440-457 348-358

XML file: 

User login

Languages